C-rooster

Groep 1 en 2

Actueel weekrooster groep C

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep C, voor kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 03 december 2023

Weekcode: C2.14

Bijbelgedeelte: Exodus 3:1-12 en 4:1-17

Les-thema: De brandende braamstruik


Psalmvers: 136:13

Looft Hem, die het Ro-de meer
Heeft ver-deeld voor Mo-zes' heir;
Want Zijn gunst al-om ver-spreidt, 
Zal be-staan in eeuw-ig-heid.


Tekstvers: Romeinen 8:31b

Tekst (Statenvertaling):
Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?


Uitleg psalm:

Looft de Heere, die het rode meer; de Schelfzee in tweeën deelde zodat Mozes heir; het volk Israël er door kon.

Uitleg tekst:

Mozes werd geroepen tot een moeilijke taak. Maar de Heere zijn God was met hem. Wat zou hem dan kunnen gebeuren? Wij weten dat de Heere in de Heere Jezus met ons kan zijn. Wat kan ons, als we Hem in de Heere Jezus hebben leren kennen, dan gebeuren?