C-rooster

Groep 1 en 2

Actueel weekrooster groep C

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep C, voor kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 05 februari 2023

Weekcode: C1.22

Bijbelgedeelte: Lukas 5:1-11

Les-thema: De wonderbare visvangst


Psalmvers: 135:3

God is groot;ik weet dat Hij
Ho-ger is dan al-le goôn.
On-ze God voert heer-schap-pij,
Hij be-heerst van Zij-nen troon
He-mel,  af-grond, zee en aard':
God is al-ler hul-de waard.


Tekstvers: Lukas 5:5b

Tekst (Statenvertaling):
Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.


Uitleg psalm:

Inderdaad, God is groot. Hij regeert van Zijn troon de hemel, de diepe rotskloven en kraters, de zee en de aarde. Wie dat door het geloof leert zien, moet hem alle eerbetoon brengen. Dat is Hij waard. Zien wij het en doen wij dat? 

Uitleg tekst:

De discipelen hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Jezus beveelt om nog eens het net uit te werpen. De reactie van de spontane Petrus is: Op Uw woord zal ik het net uitwerpen. Petrus vertrouwt Jezus op Zijn woord. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Dat vraagt Hij ook van ons. Wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich ook nu nog omringd met Zijn weldadigheên, Zijn zegeningen.