Nieuws

Op deze pagina is al het recente nieuws vanuit de BHZ te vinden. Dit betreft zowel nieuws aangaande onze nieuw uitgekomen producten, als nieuws over onze diensten. Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen de organisatie, indien relevant, ook hier vermeld.

Kant-en-klaar kerstprogramma voor zondagsscholen

15 juli 2024
Zoek jij ook elk jaar weer naar passende Bijbelteksten, aansprekende gedichten, betrouwbare Bijbelvertellingen, een spannend vrij verhaal, een leuke …

Zintuigen in de Bijbel - Vakantie doeboek voor kinderen

24 juni 2024
Laat kinderen ontdekken wat er in de Bijbel staat over je zintuigen en hoe je met je zintuigen de Heere God leert kennen en Hem kunt dienen.

Wie ben ik? - Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

3 juni 2024
Kinderen krijgen, door wat je als zondagsschoolleidinggevende vertelt, een beeld van wie ze zelf zijn. Wat vertellen we aan hen, over henzelf, in het …

Ontmoetingen in Rwanda - Reisverslag

7 mei 2024
Waaraan wordt het geld van de jaarlijkse actie eigenlijk besteed? Om dat met eigen ogen te zien, ging bestuurslid van de zondagsscholenbond Bart …

Pinsteren onder de loep - Uitdeelproduct Kind en Evangelie

2 mei 2024
In het licht: Pinksteren onder de loep. Laat kinderen de betekenis van Pinksteren en het werk van de Heilige Geest beter begrijpen. Geef de …

Vakantiepakket en kinderprogramma Wekenfeest

19 april 2024
Straks is het meivakantie. Een goed moment om als kind aan de slag te gaan met mooi verdiepend materiaal over de Bijbel.

Kind & Evangelie is vernieuwd

12 april 2024
Kind en Evangelie helpt kinderen van 4-12 jaar om de Bijbel te ontdekken en antwoorden te vinden op kennis- en geloofsvragen die zij hierbij hebben. …

Terugblik Kinderappel 2024

25 maart 2024
“Als jij wilt weten Wie God is, moet je in de Bijbel lezen. Maar het stopt niet bij kennis van God in je hoofd. Je moet Hem zoeken totdat je Hem …

Nieuw! Uitdeelproduct Kind en Evangelie

19 maart 2024
Laat kinderen de betekenis van Goede Vrijdag ontdekken met het cadeautje ‘Ik zit vast’. Op het kaartje staat een instructie om een knoop te maken. …

Kom naar een van onze regionale toerustingsavonden

1 maart 2024
Op de zondagsschool gaat de Bijbel open. Als zondagsschoolleidinggevende mag je de kern van het Evangelie aan kinderen doorgeven. Een belangrijke …

Verdiep je met kinderen in Pesach

19 februari 2024
Het is (bijna) voorjaarsvakantie. Met het vakantiepakket van Kind en Evangelie geef je je kind een zinvolle invulling van vakantietijd. Je kind leert …

BHZ werkt samen in verlangen dat kind wortelt in Gods Woord

17 januari 2024
Het is vruchtbaar gebleken om als Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) binnen de kas van het Interkerkelijk Kenniscentrum te mogen samenwerken. Zo …