Zondagsschoolmateriaal

Zondagsschoolmateriaal

Op deze pagina vind je een korte uitleg bij de zondagsschoolmethode en de bijbehorende roosters van de BHZ. Daarnaast kun je het actuele jaarrooster downloaden en het actuele weekrooster per groep bekijken. Ook kun je hier in de digitale omgeving extra materialen downloaden om te gebruiken bij de methode.

De methode bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Exegese en bijbelvertelling
  • Bijbeltekst en Psalm (met korte uitleg)
  • Verwerking (verschillende soorten die passen bij de leeftijd van het kind)
  • Plaatmateriaal
  • Digitale omgeving met extra materiaal

Onderdeel van de abonnementsprijs is dat u jaarlijks ook aanvullingen op de methodemap ontvangt na bestelling. Hiervoor ontvangt u dan in het voorjaar een bestelformulier.

Roosters

Het rooster is zo opgebouwd dat de vertellingen aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. In de onderbouw krijgt een kind eenvoudige thema's voorgeschoteld, waarin één aspect wordt belicht, bijvoorbeeld vertellingen over Jozef en Mozes. In de middenbouw horen ze ook deel van de geschiedenissen die niet in de onderbouw aan de orde komen, zoals de gelijkenissen van de Heere Jezus. In de bovenbouw gaat het om de moeilijke geschiedenissen, zoals de profeten, Handelingen, Openbaring, de Tien Geboden en het Onze Vader.

Op de uitleg pagina van het rooster staat een uitgebreide toelichting, met downloads voor de jaarrooster en de verwerkingen. Daarnaast kun je daar het actuele weekrooster bekijken.

Digitale omgeving

In deze omgeving staan extra verwerkingen en passende platen bij het Bijbelverhaal. Ook zijn er algemene platen en verwerkingen die de kinderen een beter beeld geven van bijvoorbeeld de tabernakel, het leven in het Oude en Nieuwe Testament, de kleding en bepaalde beroepen.