Abonnementen

Abonnementen en levering van materialen

Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen ook in de toekomst financieel mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er jaarlijks een werkkapitaal is om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit wordt bijeengebracht enerzijds door giften en collecten van plaatselijke kerkenraden en zondagsscholen en anderzijds door de verkoop van materialen uit webwinkel.

Ook werken we in de vorm van abonnementen per zondagsschoolleidinggevende (€ 31,00 per jaar).

De volgende onderdelen zijn in de abonnementsprijs inbegrepen:

  • Mappen met zondagsschoolmateriaal die horen bij zijn of haar bouw (onder-, midden-, of bovenbouw)
  • Jaarlijkse aanvullingen op de methodemap (bijv. Hervormingsdag en themalessen)
  • Ons toerustingsblad BronverwijSing drie keer per jaar met gerichte, praktische informatie voor leidinggevenden en berichten van plaatselijke zondagsscholen.
  • Jaarrooster leidinggevenden. Dit betreft een handreiking om op een snelle manier bij het juiste materiaal te komen en een extra aanbod met differentiatiemogelijkheden op inhoud en verwerkingsniveau.
  • Betrokkenheid plaatselijke zondagsscholen: 1x per 3 jaar bezoek van een zondagsschoolwerker (inspiratiemoment) en 1 x per 2 jaar telefonisch contact (betrokkenheid).
  • Gratis toerusting-/cursusaanbod: 1x per 3 jaar gratis toerusting voor plaatselijke zondagsschoolleidinggevenden.
  • Jaarlijkse regionale toerusting.
  • Gratis aanbod materiaal, verwerkingen, spellen en digitale toerusting (Goed in Vorm, ABC voor kinderen e.d.)

Het aantal abonnementen bepaalt hoeveel aanvullingen u kunt bestellen. Of dat boven-, midden- of onderbouw aanvullingen zijn, kunt u zelf aangeven. Bij wisseling van leidinggevende is het de bedoeling dat de map doorgegeven wordt. U kunt een extra map bijbestellen in de webshop.

Lidmaatschap/Contributie
Jaarlijks wordt een inventarisatiebrief aan alle bij ons bekende zondagsscholen gestuurd. Als een zondagsschool opgave doet via dit formulier én contributie betaalt, wordt een zondagsschool ingeschreven als lid. Met de contributie ondersteunt u het zondagsschoolwerk in het algemeen en onze werkzaamheden in het ontwikkelen van nieuwe materialen.

Als een zondagsschool lid is en het daarop volgend jaar geen formulier instuurt, gaan we ervan uit dat er geen wijzigingen zijn en dan is de zondagsschool ook het nieuwe jaar automatisch lid en betaalt dus contributie.

Contributie
Door het hoofdbestuur is de contributie voor het huidige kalenderjaar vastgesteld conform onderstaande tabel.

Aantal kinderen | Contributie
1-50 | €39,00
51-100 | €78,00
101-150 | €117,00
151-200 | €156,00
201-250 | €195,00
251-300 | €234,00
301-350 | €273,00