A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 03 december 2023

Weekcode: A1.14

Bijbelgedeelte: Handelingen 5:1-11

Les-thema: Niet liegen


Psalmvers: 19:7

Weerhoud, o HEER', Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht,
Aan dwaze hovaardij,
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij,
Laat U mijn tong en mond,
En 's harten diepsten grond,
Toch welbehaag’lijk wezen!
O HEER', Die mij verblijdt,
Mijn rots en Losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen!


Tekstvers: Efeze 5:30

Tekst (Statenvertaling):
Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.


Uitleg psalm:

Weerhoud, houd Uw knecht tegen, Heere. Dat zijn hart zich niet hecht, vastklampt aan dwaasheid en hoogmoed. Zonder dat leef ik tot Uw eer. Laat mijn tong en mond, alles wat ik zeg, tot Uw eer zijn, welbehaaglijk. God is mijn Rots en Losser, Verlosser, Die voor mij betaalt. Daarom hoef ik niet bang te zijn. Om niet te liegen, hebben we de hulp en leiding van de Heere nodig. 

Uitleg tekst:

We horen bij Jezus, zijn onderdeel van Zijn lichaam, dat uit alle gelovigen bestaat.