Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op uw vragen

Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vanuit onze achterban vragen te horen over ons (financiële) beleid en onze werkwijze. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor je gebundeld en beantwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Identiteit

Hoe worden leidinggevenden door jullie toegerust?

Het huidige beleid is dat we zowel instructie op maat leveren aan de zondagsschoolleidinggeven als digitaal toerusting geven. Daarnaast organiseren we jaarlijks een toerustingsbijeenkomst in 'De Aker' in Putten.

Waarom zijn jullie verbonden aan het IKC?

Het doel van de organisaties binnen het IKC is om de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade op bijbelgetrouwe wijze binnen de gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te geven in de wereld van kinderen en jongeren. Samen bundelen we de krachten. Door middel van de integratie binnen het IKC wordt de stabiliteit van de BHZ gewaarborgd. BHZ is een van de eigenaren. Door de samenwerking binnen het IKC is het voor ons als BHZ mogelijk om in de komende periode te focussen op het doorontwikkelen van Bijbels onderwijs en de kindercatechese. Daarnaast willen we het toerustingsaanbod uitbreiden en sterker betrokken zijn op de zondagsscholen in de plaatselijke gemeenten.

Kiezen jullie voor de SV of voor de HSV?

Wij voelen ons aan beide uitgaven verbonden en maken daarom geen keuze tussen beide vertalingen. Om rekening te houden met de diversiteit van onze achterban, hebben wij er bewust voor gekozen om bij onze activiteiten de SV te gebruiken. Bij de roosterboekjes kan er gekozen worden uit SV of HSV.

Financiën

Waar kan ik de jaarrekening van de BHZ vinden?

De jaarrekening van het BHZ wordt jaarlijks vernieuwd op de bhz.dev1.on24.nl/web/over-bhz/anbi. Hier kun je ook de jaarrekening downloaden.

Hoe komt de BHZ aan haar inkomsten?

Jaarlijks maakt de BHZ kosten (zie voor het exacte bedrag de jaarrekening.) Om ons werk te kunnen financieren, ontvangen wij inkomsten vanuit zeven verschillende gebieden:

 • Donateurs en collecten plaatselijke gemeenten
 • (Project)fondsenverstrekkers (o.a. bedrijven)
 • Samenwerking derden
 • Afname producten en diensten
 • Abonnementen
  Om ons beleid te kunnen realiseren, zijn wij als organisatie afhankelijk van onze trouwe donateurs, fondsenverstrekkers en collectegelden.

We betalen als leidinggevenden een abonnement. Wat is hierin inbegrepen?

Bekijk de pagina over de abonnementsstructuur voor alle informatie.

Organisatie

Wat is het doel en de visie van de BHZ en welke koers gaat zij de komende jaren varen?

De BHZ houdt zich al jaren vast aan één en dezelfde koers. In al ons werk willen wij ons laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere waarin wij de levende God ontmoeten. Wij funderen ons op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt.

Wie zijn er eigenlijk aangesloten bij de BHZ?

Er zijn 145 zondagsscholen aangesloten bij de BHZ uit de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestante Kerk in Nederland. Daarnaast zijn zondagsscholen uit andere kerkverbanden welkom om zich aan te sluiten.

Diensten

Wat kan de BHZ betekenen voor onze zondagsschool?

Voor jouw zondagsschool hebben wij het volgende te bieden:

 • Zondagschoolmaterialen
 • Toerusting (op maat) voor leidinggevenden
 • Het maandblad Kind en Evangelie
 • Materialen rondom de heilsfeiten en hervormingsdag
Contact