Organisatie

Over de BHZ

De Bond van Hervormde Zondagsscholen is een organisatie binnen de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, op gereformeerde grondslag. De organisatie richt zich op zondagsschoolleidinggevenden, kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en allen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers en ouders.

Werkwijze
De BHZ werkt vanuit haar beleid. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het beleid vormgegeven en uitgevoerd. Dit toezicht beperkt zich met name tot de hoofdlijnen van het beleid, de visievorming en identiteit. Een aantal keer per jaar wordt er aan het bestuur kwalitatief, kwantitatief en financieel gerapporteerd.

Uitvoering
De werkorganisatie is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het jaarplan. Dieneke Blok is zondagsschoolwerker en zij voert haar taken uit in samenwerking met collega's die verbonden zijn aan het IKC. Zij zijn de professionals in het werkveld en zijn nodig voor een zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid. Daarnaast worden we bijgestaan door vrijwilligers die helpen de projecten vorm te geven.

Heb je vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor vragen over de BHZ contact op via het contactformulier.