Jaarlijkse actie

Bijbels onderwijs in Pakistan

Jaarlijkse actie

Jaarlijks wordt er een actie georganiseerd waar de zondagsscholen gezamenlijk voor kunnen sparen. In 2021/2022 wordt de actie gehouden voor de GZB met als doel: 'Naar school in Pakistan'.

Met uw steun helpen we zes christelijke basisscholen, die met weinig middelen en vaak beperkte ruimte de kinderen goed en christelijk onderwijs willen geven.

Bid voor de kinderen en hun ouders en onderwijzers in Pakistan.

Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
IBAN NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau inzake actie Zondagsscholen en naam gemeente