Dagboeken

'Aan Zijn hand' Dagboeken

'Aan Zijn hand', een serie dagboeken voor kinderen, is verschenen in samenwerking met uitgeverij Den Hertog te Houten. Als kinderen afscheid nemen van de zondagsschool ontvangen ze bij voorkeur een Bijbel en het dagboek 'Leven voor Hem'. Ook zijn in deze serie andere dagboeken geschreven voor verschillende leeftijden.

In deze serie zijn de volgende dagboeken leverbaar

  • Wandelen met Hem (Leeftijd: 6 jaar en ouder)
  • Zingen voor Hem (Leeftijd: 8 jaar en ouder)
  • Geloven in Hem (Leeftijd: 10 jaar en ouder)
  • Leven voor Hem (Leeftijd: 12 jaar en ouder)

Medewerkers aan deze dagboeken zijn: mw. R.E. Lammers, mw. I.D. Roos-de Pater, mw. J.J. Meijer-Voortman, ds. P. Vernooij, dhr. A.C. Teeuw, mw. M.L. Breugem-Kardol, mw. E.H. Goedvree-Vaessen, mw. G.W. de Bree-Graveland, dhr. H. van Roekel, ds. J. Joppe, mw. P.A. Fase en mw. K. Hoek-van Noort.

De CBB / Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden heeft 'Zingen voor Hem' en 'Leven voor Hem' ook voor mensen met een leesbeperking beschikbaar gesteld. In zowel braille als gesproken versie.

Wandelen met Hem

Wandelen doe je met iemand van wie je veel houdt, met wie je graag praat en naar wie je goed wil luisteren. In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die met God wandelen: Henoch en Noach, Abram, Izak en Jakob. Als de Heere Jezus op aarde is, wandelen de discipelen met Hem. Ze hebben de Heere liefgekregen. Ze spreken graag met Hem en willen Hem gehoorzamen. Wie met de Heere wandelt, wordt door Hem beschermd. Dat zien we bij Mozes, als hij met het volk Israƫl door de Rode Zee trekt. Farao met zijn leger verdrinkt. Hij wilde niet met de Heere wandelen, niet naar Hem luisteren, en wordt gestraft.

In dit dagboek gaat het over mensen die met God wandelen. Het zijn voorbeelden voor jou, opdat ook jij door het geloof met Hem leert wandelen. Aan het eind van ieder dagboekstukje staat een verwerking: iets om over na te denken, een vraag of een opdracht.

Zingen voor Hem

Zing jij graag? In de Bijbel wordt veel gezongen. Vooral door David. Heel veel psalmen zijn door hem gemaakt. Op blijde dagen, maar ook op verdrietige dagen. Het is opvallend dat David altijd zingt van de Heere. Dat kan ook niet anders, want wie als David mag leven aan Zijn hand, zal ook zingen van Hem. Dit dagboek gaat over het leven van David en de psalmen die hij gezongen heeft. Iedere dag lees je uit de Bijbel iets over hem en wordt het uitgelegd. Ook gaat het over Davids grote Zoon, de Heere Jezus.

Dit dagboek wil je helpen om net als David te leren zingen van Hem. Ieder dagboekstukje sluit af met een verwerking, om over na te denken, een stelling, een vraag of een opdracht.

Geloven in Hem

De Heere heeft ons Zijn Woord gegeven opdat we gaan geloven in Hem. In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die geloven in de Heere Jezus. Aan hen kun je zien hoe gelukkig je dan bent. Ook lezen we in Gods Woord over mensen die in ongeloof verder leven. Dan ben je juist heel ongelukkig. In dit dagboek gaat het over gelovigen uit het Oude Testament: de profeten, en over gelovigen uit het Nieuwe Testament: de discipelen. We lezen ook over iemand dit tot geloof komt: Paulus. Natuurlijk denken we in dit dagboek samen na over de Geloofsbelijdenis en de betekenis van de Tien Geboden en het Onze Vader, ook voor jouw leven.

Aan het eind van ieder dagboekstukje staat een verwerking: iets om over na te denken, een vraag of een opdracht.

Leven voor Hem

Heb jij een Bijbel waar je iedere dag in leest? Zoek je wel eens in de Bijbel wat daarin gezegd wordt over jouw leven? Leef je al door genade voor de Heere?

Dit dagboek sluit iedere dag aan bij een stukje uit de Bijbel. Het gaat over veel dingen die je vast wel herkent. Dit dagboek wil je helpen nadenken over wat de Bijbel zegt over ons leven van elke dag. Wat het is om te leven aan Zijn hand.

Ieder dagboekstukje sluit af met een verwerking, om over na de denken, een stelling, een vraag of een opdracht.