Hervormingsdag

Materiaal voor

Hervormingsdag

Op deze pagina vindt u de materialen om te gebruiken rondom de viering van Hervormingsdag. Elk jaar staat een ander thema centraal. U kunt de lessen via deze pagina downloaden.

Op Goed in Vorm kunt u meer materialen voor Hervormingsdag vinden.
Ook zijn er verschillende producten te bestellen in de webshop.

2022 - Heidelbergse Catechismus

Op zondag 30 oktober staan we als zondagsscholen stil bij Hervormingsdag. Dit jaar staat de Heidelbergse Catechismus centraal. Dat is een boekje met vragen en antwoorden waarin duidelijk wordt wat we geloven. Het is in opdracht van keurvorst Frederik III geschreven door twee geleerde jonge mannen: Ursinus en Olevianus. Eerst werd de Heidelbergse Catechismus in het Latijn geschreven, meteen daarna in het Duits. Kort daarop vertaalde Petrus Datheen het in het Nederlands. De invloed van de Heidelbergse catechismus werd zo groot, dat op de beroemde synode van Dordrecht in 1619 werd besloten, dat deze catechismus een uitstekende samenvatting is van de Christelijke leer.

Voor de bovenbouw is een lesbrief gemaakt met achtergrondinformatie en een vertelschets. Tevens is er een verwerking in de vorm van een boekje dat de kinderen zelf kunnen invullen. Trouwens, mooi als dat in gesprek kan met volwassenen! Ook zijn er woordzoekers gemaakt.

Voor de middenbouw bestaat de lesbrief uit achtergrondinformatie en kunt u kiezen uit een vertelschets of een leesles. Bij de leesles zijn er picto’s en portretten beschikbaar (die kunnen ook bij de vertelschets gebruikt worden). Er zijn meerdere verwerkingsmogelijkheden: woordzoeker, kruiswoordraadsel, vraag- en antwoordspel, en boekjes om door de kinderen in te vullen en/of te plakken.

2021 - Zwingli

Op zondag 31 oktober stonden we als zondagsscholen stil bij Hervormingsdag. Dit jaar stond het werk van Huldrych Zwingli, de reformator van Zwitserland, centraal. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin, maar werd geraakt door een gedicht van Erasmus over de Heere Jezus. Zwingli leerde de Christus kennen als zijn enige Middelaar. De reformator wilde elk gebruik toetsen aan de Schrift, wat hem in botsing bracht met kerkleiders. Zwingli kwam om het leven tijdens een burgeroorlog tussen rooms-katholieke en reformatorische kantons.

Voor de bovenbouw is er naast de vertelling ook een lesbrief. Hiermee kunnen de kinderen van de hoogste groepen de stof van de vertelling ook verwerken. In de handleiding vinden leidinggevenden antwoorden op de verwerkingsvragen en verdere suggesties voor het invullen van de les. Voor de middenbouw is er naast de vertelling keuze uit verschillende verwerkingen. Voor de onderbouw is een les gemaakt over Maarten Luther.

Reformatie 500

In het kader van 500 jaar reformatie gaven we eerder een boekje uit van Maarten Luther. Geschreven door A.C. Teeuw. 500 jaar! Zolang is het al geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur spijkerde van de slotkapel in Wittenberg. Ieder jaar op 31 oktober denken we hier weer aan. We houden dan Hervormingsdag. Maar is dat dan zo belangrijk? Is het na 500 jaar eens geen tijd om daarmee te stoppen? In dit boekje lees je iets over de belangrijkste dingen uit het leven van Maarten Luther. Maar ook wat de gevolgen daarvan geweest zijn. Hopelijk merk je na het lezen en het puzzelen in dit boekje hoe belangrijk het werk van Maarten Luther en de Hervorming geweest is, ook voor veel christenen nu.

Materiaal