Visie

De zondagsschool belangrijker dan ooit!

Visie van de organisatie

De zondagsschool is vandaag steeds meer een 'leerschool', een voorbereiding op de catechese. Of korter samengevat: je bent altijd leerling. We hebben nagedacht over de rol van het kind op zondag, de problematiek van kindernevendiensten en het belang van de zondagsschool te midden van allerlei actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs, binnen de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland en in de maatschappij.

Het zondagsschoolwerk vindt zijn oorsprong in Engeland. Rond 1870 startte de Engelse filantroop Robert Raikes, een Anglicaan, daar met diverse zondagsscholen. Gedreven door sociale bewogenheid wilde hij voorkomen dat de kinderen later in de gevangenis zouden komen. Zijn doel was hen te leren lezen en schrijven en uit de Bijbel te vertellen, zodat ze normen en waarden leerden.

De zondagsschool is altijd met name op de buitenkerkelijke kinderen gericht geweest, een middel om te evangeliseren. In een aantal gemeenten heeft ze deze rol nog steeds, of komen zowel kerkelijk meelevende kinderen als buitenkerkelijke kinderen naar de zondagsschool. Steeds vaker wordt de zondagsschool echter door vooral kerkelijk meelevende kinderen bezocht.
Dit gegeven maakt dat de zondagsschool vooral de leerlijn als voorbereiding op de kindercatechese en daarna de catechese is.

Onze visie op het zondagsschoolwerk hebben we uiteengezet in de volgende punten:

  • Relatie tussen kerk, gezin en school is belangrijk. Ze dienen elkaar te versterken.
  • Zondagsschoolwerk is onderdeel van de opbouw van de gemeente en krijgt dus ook aandacht in de kerkdienst.
  • Kinderen vanaf vier jaar bezoeken de zondagsschool totdat zij de leeftijd van twaalf jaar bereiken en dan afscheid nemen van de zondagsschool.
  • Zondagsschoolwerk is de 'leerlijn', voorbereidend naar de catechese van twaalf jaar en ouder.
  • Het clubwerk doordeweeks wordt daarnaast georganiseerd. Kinderen gaan naar beide onderdelen van het gemeentewerk.
  • Wij zijn geen voorstander van kindernevendiensten. Op verzoek is ons zondagsschoolmateriaal wel beschikbaar.
  • Toerusting en wederzijdse ondersteuning van zondagsschoolleidinggevenden vinden we belangrijk.

Praktische handreikingen voor het toepassen van deze visie in de praktijk,
vind je in onze visiebrochure.

Bekijk de missie