Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Bond van Hervormde Zondagsscholen, hierna te noemen BHZ, verleent je hierbij toegang tot hervormdezondagsscholen.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de BHZ en derden zijn aangeleverd. De BHZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.