B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 03 december 2023

Weekcode: B1.14

Bijbelgedeelte: Genesis 25:19-34

Les-thema: Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht


Psalmvers: 32:4

Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.
g' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.


Tekstvers: Genesis 25:34b

Tekst (Statenvertaling):
En hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.


Uitleg psalm:

Wie mag de berg des Heeren, de berg Sion waar de ark staat, beklimmen? Hij die rein, zuiver van hart en hand is, zich niet aan ijdelheid verpandt, niet opgaat in ijdele dingen, en geen bedrog pleegt, niet liegt. Leg het leven van Jakob en Ezau, maar ook dat van jezelf, er maar naast.

Uitleg tekst:

Ezau ziet de waarde van zijn eerstgeboorterecht, de eerste zegen, niet in.