B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 05 februari 2023

Weekcode: B4.26

Bijbelgedeelte: Johannes 4:1-42

Les-thema: De Samaritaanse vrouw


Psalmvers: 25:6

Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen,
leren,  hoe hij wand'len moet.
't Goed,  dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven.
En zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aardrijk erven.


Tekstvers: Mattheüs 5:6

Tekst (Statenvertaling):
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.


Uitleg psalm:

Wie de Heere vreest mag delen in Zijn eeuwig heil. Ongestoord verwerven: er zonder onderbreking in delen. Dat zal ook tot zegen zijn voor zijn nageslacht. God geheiligd zaad: het nageslacht dat de Heere is toegewijd. Dat afgezonderd is van de wereld (denk aan de doop) en voor de dienst aan God wordt opgevoed. Die zullen ook eens op Gods vernieuwde aarde mogen wonen.

Uitleg tekst:

Wie met intens verlangen om de gerechtigheid in Christus verlegen zit en begeert dat al het onrecht in eigen leven en op de wereld uitgebannen zal zijn, zodat God weer krijgt waar Hij recht op heeft, die zal dat begeerde ontvangen. God zal verzadigen, in Zijn volle heil doen delen.