Gegevens voor contributie en abonnementen

Contributie en abonnementen zondagsschool

Het formulier op deze pagina heeft alles met uw lidmaatschap van onze zondagsscholenbond te maken.

Bekijk de toelichting

Algemene gegevens

Contributie

LET OP: vul bij de aantallen 'GEEN' in als er 0 kinderen uit een kerkverband zijn!

Bij de aantallen kinderen geldt als teldatum 31 januari 2022.

Abonnementen

Via de mail heeft u een overzicht van uw abonnementen doorgekregen. Wijzigingen kunt u hieronder doorgeven. Dit zorgt ervoor dat wij de juiste facturen kunnen maken en Bronverwijsing naar de juiste personen kunnen toesturen.

Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen ook in de toekomst financieel mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er jaarlijks een werkkapitaal is om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit wordt bijeengebracht enerzijds door giften en collecten van plaatselijke kerkenraden en zondagsscholen en anderzijds door de verkoop van materialen uit webwinkel. Ook werken we in de vorm van abonnementen per zondagsschool leidinggevende (€ 29,95 per jaar).

Meer informatie