Tussenstand jaarlijkse actie

Naar school in Pakistan

4 juli 2022

Bijbels onderwijs in Pakistan

Op dit moment staat de teller van de jaarlijkse actie op €18.708,51. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Verschillende zondagsscholen hebben actie gehouden op diverse manieren.

Er is nog gelegenheid om geld over te maken, zodat we tijdens de toerustingsbijeenkomst het geld aan de GZB kunnen overhandigen. Tijdens de toerustingsbijeenkomst wordt ook de nieuwe jaarlijkse actie bekend gemaakt.

Terug naar de lijst