Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

Verbonden harten – in verbinding blijven in het zondagsschoolwerk

21 juni 2022

Verbonden harten – in verbinding blijven in het zondagsschoolwerk

Jaarlijks wordt in 'De Aker' in Putten onze toerustingsbijeenkomst gehouden. Aan de start van het seizoen komen we met leidinggevenden van de zondagsschool uit het hele land samen om na te denken over een bepaald thema. Ook zijn er verschillende workshops en wordt de jaarlijkse actie afgesloten en de nieuwe actie wordt gepresenteerd. Een bijeenkomst waarin je andere zondagsschoolleiding kunt ontmoeten en ervaringen en ideeën kunt uitwisselen. Aansluitend vindt er een maaltijd plaats.

Als zondagsschoolleidinggevenden wil je van hart tot hart met de kinderen spreken. Het Woord van God bij hun hart brengen, met het gebed of de Heilige Geest Zijn zegen daarover wil geven, zodat ze van jongs af aan de Heere dienen. Tegelijk wordt soms ervaren dat de zondagsschool in deze tijd uitdagingen met zich meebrengt. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen komen, dat de teksten geleerd worden of dat er genoeg leidinggevenden zijn. Tijdens de toerustingsbijeenkomst willen we nadenken over hoe we met elkaar in verbinding kunnen blijven. Als leidinggevende met de kinderen, de ouders, de kerkenraad en de gemeente. We hebben elkaar nodig om van hart tot hart te kunnen spreken uit Gods Woord op de zondagsschool. Samen verbonden om kinderen onder de beademing van Gods Woord te brengen.

Lezing
Spreken tot het hart - Ds. M.C. Schreur
Een uitwerking waarbij vanuit de Bijbel inhoudelijk wordt weergegeven dat het een opdracht is om te spreken over God en Zijn Woord en de taak van de leidinggevende daarin. Daarbij wordt het aspect van binding met ouders, kerkenraad en gemeente meegenomen. Om samen het belang in te zien van de zondagsschool in deze tijd, zodat er daadwerkelijk van hart tot hart gesproken kan worden en de kinderen de verbinding zien tussen de kerk, het gezin en de zondagsschool.

Workshops

  1. Zondagsschool: de werkplaats van de Heilige Geest - Ds. M.C Schreur met ds. W.J.C. van Blijderveen
  2. In verbinding blijven met kinderen - Dhr. L. van der Kolk, Mevr. W. Mans
  3. Leven uit de Bron - Dhr. B. Duim, Dhr. J. Witvliet
Terug naar de lijst