Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

5 mei 2023

Landelijke toerustingsbijeenkomst voor zondagsschoolleidinggevenden Welk beeld zet je neer? – Godsbeeld en geloofsbeleving in het zondagsschoolwerk

‘Lijkt God op papa?’, ‘Heeft God ook een huis met kamers?, ‘Wie is God?’ Zomaar wat vragen die kinderen aan je kunnen stellen. Kinderen krijgen, door wat je als zondagsschoolleidinggevende vertelt, een beeld van Wie God is.

Niet alleen volwassenen hebben een beeld van God. Kinderen vormen zich ook al heel vroeg een beeld van Hem. Vanaf het eerste moment dat ze wat over de Heere God horen, wordt hun beeld gevormd.

Het doet er dus toe wat voor beeld je schetst in de verhalen die je vertelt. Is wat je doorgeeft een volledig plaatje van wie God is? Hoe zou je Hem met woorden willen vangen? Wat is een bijbels godsbeeld en waar moet je rekening mee houden?

Over dit thema willen we gaan nadenken tijdens de landelijke toerustingsbijeenkomst voor zondagsschoolleidinggevenden in Putten op D.V. zaterdag 2 september in Putten (De Aker, Fontanusplein 2). De hoofdlezing ‘Welk beeld zet je neer?’ wordt gehouden door prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker.

Het programma begint om 9.45 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Na de hoofdlezing vindt er één workshopronde plaats. Er is keuze uit de volgende workshops:

  1. De lastige kant van het godsbeeld in het Oude Testament (Ds. W.J.C. van Blijderveen)
  2. Aan de slag met het godsbeeld in een schurend bijbelverhaal (Ds. H. Polinder)
  3. De ontwikkeling van het godsbeeld bij kinderen (Eefje van de Werfhorst)
  4. Veelzijdigheid van het godsbeeld in de toepassingen naar het kind (Dieneke Blok)
  5. Autisme, godsbeeld en geloofsbeleving (prof. dr. Hanneke Schaap)

Na de sluiting om 13.00 uur ben je van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd. De deelname aan deze dag is gratis.

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden.

Terug naar de lijst