Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

3 juni 2024

Landelijke toerustingsbijeenkomst voor zondagsschoolleidinggevenden Wie ben ik? – Mensbeeld in het licht van de Bijbel

Kinderen krijgen, door wat je als zondagsschoolleidinggevende vertelt, een beeld van wie ze zelf zijn. Wat vertellen we aan hen, over henzelf, in het licht van de Bijbel? Wat is een bijbels mensbeeld? Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid in het doorgeven van een bijbels mensbeeld. Daarvoor is het belangrijk om zelf te beseffen hoe je eigen mensbeeld zich in de loop van de tijd gevormd en ontwikkeld heeft. Onbewust geef je dat mensbeeld door in hoe je de kinderen benadert en wat je van hen verwacht.

Over dit thema willen we gaan nadenken tijdens de landelijke toerustingsbijeenkomst voor zondagsschoolleidinggevenden in Putten op D.V. zaterdag 7 september in Putten (De Aker, Fontanusplein 2). De hoofdlezing ‘Wie ben ik? – Mensbeeld in het licht van de Bijbel’ wordt gehouden door Lydia van Ginkel. Zij is senior jeugdwerkadviseur bij het Interkerkelijk Kenniscentrum en is als projectleider verantwoordelijk voor het platform www.goedinvorm.nu en www.gereedschapskist.nu. De gereedschapskist is tot stand gekomen in samenwerking met Laurens Snoek.

Tijdens de lezing graven we in onze eigen levensbodem om te ontdekken hoe ons mensbeeld tot stand is gekomen en waar dit in de praktijk van je leven uit blijkt. We ontdekken wat de Bijbel ons hierin voor onderwijs geeft en we denken na over de vraag hoe onze overtuiging onze praktijk stempelt. Het vraagt vakmanschap om te midden van kinderen te werken met het Woord van God. En vakmanschap betekent: het goede gereedschap goed gebruiken. De lezing en de workshops worden daarom vormgegeven aan de hand van de gereedschapskist voor goed (kerkelijk) onderwijs. We gaan oefenen met manieren van in gesprek gaan, toepassen, kiezen van verwerkingen en het spiegelen van ons eigen leven aan de Bijbel.

Het programma begint om 9.45 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Na de hoofdlezing vindt er één workshopronde plaats. Er is keuze uit de volgende workshops:

  1. In gesprek met kinderen over zonde (Rick Schreur)
  2. In gesprek met kinderen over de doop (Judith van der Veer)
  3. Het toepassen van je bijbelvertelling (Jan Post)
  4. Je houding als leidinggevende in het contact met de kinderen (Erna van Dulken)
  5. Het kiezen van verwerkingen voor het leerproces (Niek Bakker)

Na de sluiting om 13.00 uur ben je van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd. De deelname aan deze dag is gratis.

Terug naar de lijst