Opbrengst jaarlijkse actie

Naar school in Pakistan

6 september 2022

Afsluiting actie voor Pakistan en start nieuwe actie

Op de toerustingsbijeenkomst van 3 september jl. is de actie voor de GZB voor Bijbels onderwijs in Pakistan afgerond en mochten we hen een cheque met het mooie bedrag van € 26.785,79 overhandigen. Verschillende zondagsscholen hebben actie gehouden op diverse manieren, hartelijk dank hiervoor.

In 2022/2023 wordt de actie gehouden voor Stichting Hulp Oost-Europa met als thema 'Zaaien in de zomer', voor zomerkampen voor kinderen.

De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Dit zijn voor de kinderen lange maanden. Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is. Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets.

Voor kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De meeste kinderen zijn nog nooit buiten hun eigen dorp of stad geweest, laat staan op vakantie. De kinderevangelisatiekampen zijn dan ook een welkome invulling van de vakantie.

Met uw steun kunnen we helpen de kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken voor arme kinderen om ze zo een onvergetelijke week te bezorgen.

LET OP:
Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is vanaf heden: NL47 RABO 0198 8318 46 ten name van 'Bond van Hervormde Zondagsscholen' inzake actie zondagsscholen, onder vermelding van naam gemeente.

Terug naar de lijst