Nieuwe Opvoedingsbron ‘In Woord en beeld’

25 januari 2022

Nieuwe Opvoedingsbron ‘In Woord en beeld’

Het magazine Opvoedingsbron komt met een special over de omgang met (sociale) media. Het thema ‘In Woord en beeld’ wordt uitgewerkt voor verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld voor (bijbel)kringen en voor een gesprek in het gezin. Het magazine wordt jaarlijks uitgegeven door vier Hervormd-Gereformeerde bonden ter ondersteuning van de geloofsopvoeding.

Opvoedingsbron is een jaarlijkse uitgave van de Werkgroep Educatief Beraad (WEB), een samenwerkingsverband van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de hervormde vrouwenbond Vrouw tot Vrouw. Met dit magazine willen zij de geloofsopvoeding in de gezinnen, vanuit de kerkelijke gemeenten, verstevigen.

Uitdaging voor ouders
De vraag waar deze uitgave van Opvoedingsbron bij stilstaat is: Hoe voed je je kinderen vandaag de dag op in hun omgang met sociale media en de digitale wereld? Dit blijkt voor veel ouders een uitdaging te zijn. André en Margreet vertellen hierover in het magazine. 'Het is uitdagend omdat we er zelf niet mee zijn opgegroeid. Dan is het soms lastig om te beoordelen hoe dit voor onze kinderen is en wat dus de “beste” adviezen zijn. Daarnaast willen we als ouders niet alleen op de negatieve aspecten wijzen, maar ook op de positieve.' De ouders vertellen in het magazine hoe ze hierin hun weg zoeken.

Naast praktijkverhalen van ouders, biedt deze uitgave een pedagogisch artikel van dr. Richard Toes, met praktische adviezen om wijs om te gaan met de smartphone. Verder bevat deze Opvoedingsbron een bijbelstudie over Efeze 6, zes gezinsmomenten voor aan tafel en tips voor verdere verdieping. Aan het magazine werkten diverse schrijvers, theologen en pedagogen uit het netwerk mee.

Het digitale magazine is gratis te downloaden vanaf de sites van genoemde bonden. Kerkelijke gemeenten kunnen het magazine digitaal verspreiden of een gedrukt exemplaar voor € 1,00 per stuk bestellen via de webshop van Vrouw tot Vrouw.

Terug naar de lijst