Nieuwe abonnementsstructuur

1 juni 2022

Nieuwe abonnementsstructuur

Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen ook in de toekomst financieel mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er jaarlijks geld is om de zondagsschoolmethode verder te ontwikkelen en nog gebruiksvriendelijker te maken. Dit ondervangen we door onder andere giften, maar ook door het jaarlijkse abonnement (29,95 euro) per leidinggevende.

Op dit moment zijn we bezig om nieuwe ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Om inzichtelijk te maken wat de veranderingen in het aanbod inhouden, vindt u op bijgevoegde flyer een overzicht van het huidige aanbod met daarnaast het nieuwe aanbod (met ingang van het nieuwe verenigingsseizoen). Op die manier hopen we u als leidinggevenden nog beter te kunnen ondersteunen in het bijzonder mooie werk dat u mag doen op de zondagsschool in uw gemeente!

Terug naar de lijst