Kinderbijbels voor Malawi

10 november 2021

Actie kinderbijbels voor Malawi afgerond met prachtige opbrengst

Tijdens de toerustingsbijeenkomst in 'De Aker' te Putten mocht aan de ZHHK het prachtige bedrag van € 21.834,96 worden overhandigd

Tijdens de toerustingsbijeenkomst in de Aker te Putten mocht ons bestuurslid Mw. J. Meijer - Voortman aan de vertegenwoordiger van de ZHHK het prachtige bedrag van € 21.834,96 overhandigen. Na deze overhandiging werden mooie foto's van de zondagsscholen in Malawi gepresenteerd en werden de groeten overgebracht.

Namens Ds. C.J.P. van der Bas, zendingspredikant in Malawi, kregen we onderstaand bericht:

Nogmaals willen we alle kinderen en ouders hartelijk bedanken voor het prachtige resultaat van de actie voor het kinderen en jongerenwerk van de zending van de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi.
De opbrengst is zelfs zo groot dat er meer mee kan worden gedaan dan oorspronkelijk werd gedacht. Er is daarom een verzoek gedaan aan het bestuur van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. om ook een Engelstalig boekje over de betekenis van de kinderdoop te mogen vertalen in het Chichewa en het vervolgens te laten drukken. Dat verzoek werd positief beantwoord.
Zo’n boekje kan van grote betekenis zijn voor predikanten en ouderlingen en natuurlijk voor ouders van kinderen en jongeren. We danken de HEERE, de God van het genadeverbond voor deze gelegenheid en bidden dat het daadwerkelijk een instrument mag zijn in Gods hand om in Malawi de kerk haar kinderdoop beter te leren begrijpen en meer de waarde en de ernst ervan te zien.
Het boekje dat vertaald wordt, is: Jesus loves the little children. Why we baptize children. Vertaald: Jezus heeft de kleine kinderen lief. Waarom dopen wij kinderen.
De schrijver is ds. D.R. Hyde, een presbyteriaans predikant uit de Verenigde Staten die zelf eerst baptist is geweest maar door Schriftstudie overtuigd is geraakt van de betekenis van de kinderdoop.

Terug naar de lijst