Kind & Evangelie wordt vernieuwd

10 oktober 2023

Kind & Evangelie wordt vernieuwd

Na meer dan 75 jaar Kind & Evangelie is het tijd voor een update. Ons vertrouwde magazine maakt plaats voor een gevarieerde vorm met vakantiebijbelpakketten, verdiepend materiaal rondom de heilsfeiten en digitale kinderuitzendingen. We hopen en bidden dat deze vernieuwing tot zegen mag zijn voor de kinderen.

Vernieuwd Kind & Evangelie biedt vakantiepakket en verdiepend materiaal

Vanaf deze kerstvakantie krijgt u als abonnee…

  • … 5x per jaar verdiepende Kind & Evangelieproducten thuis gestuurd rondom de christelijke feestdagen en bid- en dankdag;
  • … 5x een video-uitzending voor kinderen, gericht op het thema van het vakantiepakket;
  • … 25% korting op het ‘vakantiepakket Kind & Evangelie’ voor kinderen.

Met behulp van opdrachten, weetjes en puzzels verdiepen kinderen zich in een thema uit de Bijbel.

Waarom deze vernieuwing?
Uit ons onderzoek blijkt dat ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd graag verdiepend en zinvol materiaal ontvangen waar hun kinderen -al dan niet zelfstandig- mee aan de slag kunnen rondom de schoolvakanties. Met het vernieuwde aanbod van Kind & Evangelie verwachten we in deze behoefte te kunnen voorzien. We maken hiermee een omslag van tijdelijk naar langdurig bruikbaar materiaal rondom Kind & Evangelie waar kinderen zelfstandig mee aan slag kunnen.

Wat gaat er veranderen?
In de laatste maanden van 2023 ontvangen abonnees nog drie nummers van het blad Kind & Evangelie. Ondertussen kan het nieuwe materiaal al worden ervaren.

  • oktober: magazine Kind & Evangelie én een online uitzending over Hervormingsdag;
  • november: magazine Kind & Evangelie;
  • december: magazine Kind & Evangelie én een vakantiepakket mét online uitzending over het Loofhuttenfeest.

Met ingang van D.V. 2024 ontvangen abonnees vijf keer per jaar verdiepende Kind & Evangelieproducten rondom de christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) en voor bid- en dankdag. Daarnaast komt er vijf keer per jaar een online uitzending met daarbij een kortingscode van 25% voor een ‘vakantiepakket Kind & Evangelie’ dat bij de uitzending hoort. Deze verschijnt ook vijf keer per jaar.

We hopen en bidden dat door deze vernieuwing kinderen blijvend met het evangelie in aanraking komen en vanuit huis meer uit Gods Woord leren.

Neem voor vragen gerust contact op met Dieneke Blok: dieneke@kindenevangelie.nl.

Terug naar de lijst