Kind & Evangelie is vernieuwd

12 april 2024

Kind en Evangelie gaat verder - Digitale verrijking bij fysieke producten

Kind en Evangelie helpt kinderen van 4-12 jaar om de Bijbel te ontdekken en antwoorden te vinden op kennis- en geloofsvragen die zij hierbij hebben. Het materiaal moedigt kinderen aan om hun vertrouwen voor het eerst en voortdurend op de Heere Jezus te stellen.

Het laatste nummer van het kindermagazine Kind en Evangelie, uitgaande van de Bond Hervormde Zondagsscholen, is uitgegeven in december 2023.

Vanaf 2024 is Kind en Evangelie onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum, waar de BHZ ook onder valt. Kind en Evangelie gaat verder in een vernieuwde vorm die aansluit bij de leerbehoeften van een nieuwe generatie kinderen.
Kind en Evangelie ontwikkelt fysieke en digitale materialen voor kinderen. Zo biedt Kind en Evangelie vakantiepakketten, uitdeelproducten, kinderprogramma’s en muziek. Vijf keer per jaar zijn er verdiepende uitdeelproducten rondom de christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) en voor bid- en dankdag.

Daarnaast is er vijf keer per jaar een online kinderprogramma over een bijbels thema, met muziek, een vertelling en andere activiteiten. Bij elk kinderprogramma wordt een fysiek vakantiepakket gemaakt, die kinderen thuis zelfstandig kunnen gebruiken.

Zowel een individueel kind, als een zondagsschool kan abonnee worden van Kind en Evangelie. Abonnees steunen het ontwikkelen van Kind en Evangelie-materiaal. Abonnees ontvangen alle uitdeelproducten gratis thuis en krijgen korting op de vakantiepakketten.

Meer weten over het kinderprogramma en de muziek? Ga dan naar het YouTubekanaal van Kind en Evangelie.

We hopen en bidden dat door deze vernieuwing kinderen blijvend met het Evangelie in aanraking komen en vanuit huis meer uit Gods Woord leren. Neem voor vragen gerust contact op met kinderwerker Erna van Dulken: erna@kindenevangelie.nl.

Terug naar de lijst