Toerustingsdag 'Kruistpunt'

Nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief!

17 juli 2023

Kerkelijk jeugdwerk op een kruispunt; zoeken naar een nieuw perspectief

Is er toekomst voor het kerkelijk jeugdwerk? Dat is de vraag die centraal staat op de landelijke toerustingsdag van Goed in Vorm. D.V. 6 oktober zullen tientallen ambtsdragers, jv-leiders en kinderwerkers uit de gereformeerde gezindte onder leiding van drs. (L.) Laurens Snoek zoeken naar vormen van kerkelijk jeugdwerk die passen bij de huidige christelijke gemeente.

In veel kerkelijke gemeenten staat het traditionele jeugdwerk onder druk. Corona betekende een versnelling van een trend die al langer zichtbaar was. Sommige jeugdverenigingen worstelen met hun voortbestaan. Een grote groep volwassen gemeenteleden zijn enkel op zondag actief en er wordt zelden een beroep gedaan op de jongeren om actief een rol te vervullen in de gemeente.

Tijdens de Goed in Vorm-toerustingsbijeenkomst wordt een eerlijke diagnose gesteld; traditionele vormen van jeugdwerk zijn in de meeste gemeenten niet afdoende om jongeren echt te betrekken bij het gemeenteleven. Deelnemers zoeken naar de diepere oorzaken daarvan. En kijken omhoog, naar het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus. En zo opent zich een nieuw perspectief, waarin jeugdwerk nog steeds mogelijk blijkt te zijn.

Deelnemers aan de toerustingsbijeenkomst, die wordt gefaciliteerd door het Interkerkelijk Kenniscentrum, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede, onderzoeken hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het kerkelijk jeugdwerk. Ze ontvangen praktische tips en nuttige scholing om op een nieuwe manier dienstbaar te zijn aan de nieuwe generaties.

Terug naar de lijst