Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

7 september 2024 09:45 13:00
De Aker, Putten

Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

Jaarlijks wordt in 'De Aker' in Putten onze toerustingsbijeenkomst gehouden. Aan de start van het seizoen komen we met leidinggevenden van de zondagsschool uit het hele land samen om na te denken over een bepaald thema. Ook zijn er verschillende workshops en wordt de jaarlijkse actie afgesloten en de nieuwe actie wordt gepresenteerd. Een bijeenkomst waarin je andere zondagsschoolleiding kunt ontmoeten en ervaringen en ideeën kunt uitwisselen. Aansluitend vindt er een maaltijd plaats.

Dit jaar is het thema 'Wie ben ik? – Mensbeeld in het licht van de Bijbel'.

Het programma begint om 9.45 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Na de hoofdlezing vindt er één workshopronde plaats. Er is keuze uit de volgende workshops:

  1. In gesprek met kinderen over zonde (Rick Schreur)
  2. In gesprek met kinderen over de doop (Judith van der Veer)
  3. Het toepassen van je bijbelvertelling (Jan Post)
  4. Je houding als leidinggevende in het contact met de kinderen (Erna van Dulken)
  5. Het kiezen van verwerkingen voor het leerproces (Niek Bakker)

Na de sluiting om 13.00 uur ben je van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd. De deelname aan deze dag is gratis.

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden.

Agenda