Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

2 september 2023 09:45 13:00
De Aker, Putten

Jaarlijkse toerustingsbijeenkomst

Jaarlijks wordt in 'De Aker' in Putten onze toerustingsbijeenkomst gehouden. Aan de start van het seizoen komen we met leidinggevenden van de zondagsschool uit het hele land samen om na te denken over een bepaald thema. Ook zijn er verschillende workshops en wordt de jaarlijkse actie afgesloten en de nieuwe actie wordt gepresenteerd. Een bijeenkomst waarin je andere zondagsschoolleiding kunt ontmoeten en ervaringen en ideeën kunt uitwisselen. Aansluitend vindt er een maaltijd plaats.

Dit jaar is het thema 'Welk beeld zet je neer? – Godsbeeld en geloofsbeleving in het zondagsschoolwerk'.

Niet alleen volwassenen hebben een beeld van God. Kinderen vormen zich ook al heel vroeg een beeld van Hem. Vanaf het eerste moment dat ze wat over de Heere God horen, wordt hun beeld gevormd.

Het doet er dus toe wat voor beeld je schetst in de verhalen die je vertelt. Is wat je doorgeeft een volledig plaatje van wie God is? Hoe zou je Hem met woorden willen vangen? Wat is een bijbels godsbeeld en waar moet je rekening mee houden?

Over dit thema willen we gaan nadenken tijdens de landelijke toerustingsbijeenkomst voor zondagsschoolleidinggevenden in Putten op D.V. zaterdag 2 september in Putten (De Aker, Fontanusplein 2). De hoofdlezing ‘Welk beeld zet je neer?’ wordt gehouden door prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker.

Het programma begint om 9.45 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Workshops
Er vindt één workshopronde plaats. Er is keuze uit de volgende workshops:

  1. De lastige kant van het godsbeeld in het Oude Testament (Ds. L. de Wit)
  2. Aan de slag met het godsbeeld in een schurend bijbelverhaal (Ds. H. Polinder)
  3. De ontwikkeling van het godsbeeld bij kinderen (Judith van der Veer)
  4. Veelzijdigheid van het godsbeeld in de toepassingen naar het kind (Dieneke Blok)
  5. Autisme, godsbeeld en geloofsbeleving (prof. dr. Hanneke Schaap)

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden.

Agenda