Welkom in de IKC-kas

17 januari 2024

BHZ werkt samen in verlangen dat kind wortelt in Gods Woord

Het is vruchtbaar gebleken om als Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) binnen de kas van het Interkerkelijk Kenniscentrum te mogen samenwerken. Zo kunnen we via Goed in vorm onze zondagsschoolleidinggevenden toerusten, stellen we jaarlijks een kerstprogramma voor zondagsscholen beschikbaar, bieden we een handreiking voor de voorbereidingen van de zondagsschool en mogen we met het vernieuwde Kind en Evangelie het kind, ook buiten het zondagsschooluur om, bereiken met het Evangelie.

Zo verlangen we ernaar om onze kinderen wortelen in Gods Woord. Zodat ze van daaruit groeien en vruchtdragen, tot in het eeuwige leven.

Terug naar de lijst