Afsluiting actie voor zomerkampen en start nieuwe actie

4 september 2023

Afsluiting actie voor zomerkampen en start nieuwe actie

Op de toerustingsbijeenkomst van 2 september jl. is de actie voor stichting HOE voor christelijke zomerkampen afgerond en mochten we hen een cheque met het mooie bedrag van € 24.055,62 overhandigen. Verschillende zondagsscholen hebben actie gehouden op diverse manieren, hartelijk dank hiervoor.

In 2023/2024 wordt de actie gehouden voor de Gereformeerde Zendingsbond met als thema ´Zondagsschool in Rwanda´, voor zondagsschoolwerk in Rwanda.

Maar liefst 40% van de bevolking in Rwanda is jonger dan 15 jaar. Juist deze grote opgroeiende generatie wil de kerk vertrouwd maken met het Evangelie en het Woord van God. Vanuit de kerken is er zondagsschool voor deze kinderen. Om deze zondagsschool zo goed mogelijk te kunnen geven zijn er zowel in Kigali als in Cyangugu trainingen voor zondagsschoolleiders opgezet.  

Met uw steun kunnen we helpen het zondagsschoolwerk in Rwanda mogelijk te maken, zodat de jonge opgroeiende generatie vertrouwd raak met het Evangelie.

LET OP:

Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is vanaf heden: NL47 RABO 0198 8318 46 ten name van 'Bond van Hervormde Zondagsscholen' inzake actie zondagsscholen, onder vermelding van naam gemeente.

Terug naar de lijst