Afscheid en huldiging bestuurslid Joke Meijer

5 september 2022

Afscheid en huldiging bestuurslid Joke Meijer

Op onze toerustingsbijeenkomst van afgelopen zaterdag namen we afscheid van Joke Meijer. 14 jaar lang maakte zij deel uit van het hoofdbestuur. Punctueel en accuraat, bevlogen en betrokken heeft zij al deze jaren haar plaats mogen innemen.

Maar ook op andere manieren was zij betrokken bij het werk van de zondagsschool. Al in 1975 stond ze voor een zondagsschoolklas en vertelde ze de kinderen de verhalen uit de Bijbel. Ze was betrokken bij de streekbesturen. En al meer dan 30 jaar is Joke een van de gezichten achter het blad ‘Kind en Evangelie’. Daarnaast was Joke ook op andere manieren betrokken bij mensen. Vanuit de WMO-raad en binnen de kerkelijke gemeente. We zijn als bond van Hervormde Zondagsscholen dankbaar voor haar inzet en haar inbreng.

Haar inzet en inbreng op zoveel maatschappelijke terreinen is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens het afscheid was daar ineens, voor haar totaal onverwachts, de burgemeester van Krimpen aan de IJssel. Met de ambtsketen om zijn hals en gevolgd door Jokes familie en vrienden trad hij de zaal binnen. Want… het heeft zijne majesteit de koning behaagt Joke de onderscheiding toe te kennen van lid in de orde van Oranje Nassau. Als hoofdbestuur van de Bond van Hervormde Zondagsscholen feliciteren we Joke van harte met deze onderscheiding! Hij is verdiend. Voor het toekomende wensen we Joke Gods nabijheid, kracht en zegen toe.

Terug naar de lijst