Particulieren

Word donateur

Wat mooi dat wij op uw steun mogen rekenen! We mogen weten dat God de blijmoedige gever liefheeft en dat Hij het is die harten van mensen neigt om het mooie werk van toerusting en vorming onder kinderen en leidinggevenden mogelijk te maken. Mede dankzij uw gift kunnen wij ons werk continueren. Wilt u, samen met ons, blijven bidden voor de doorwerking van het Woord door de Heilige Geest in harten en levens van de kinderen?

U kunt ons op de volgende manieren financieel steunen. Uiteraard is het ook mogelijk een specifiek project te steunen. Vermeld in dit geval de projectnaam bij uw donatie.

Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift. Dit kunt u doen via een eenmalige machtiging of via iDeal op de website. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0377 8716 05 tnv Hervormde Zondagsscholenbond (eventueel onder vermelding van een specifiek project).

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij via een structurele donatie. U kunt hiervoor het formulier op de website gebruiken, of zelf bij uw bank een periodieke betaling toevoegen, op rekeningnummer NL27 RABO 0377 8716 05 tnv Hervormde Zondagsscholenbond (eventueel onder vermelding van een specifiek project).

Periodieke schenking

Wilt u de BHZ voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn. U kunt uw schenking in het geheel van uw inkomen aftrekken als u de gift in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. U kunt zo voordeliger geven of meer geven zonder dat het u extra kost. Voorwaarde is dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven. Bij een meerjarige schenking is de BHZ bovendien voor langere tijd verzekerd van uw financiƫle steun.

Nalatenschap via een legaat of erfstelling

Wilt u ook na uw leven nog iets betekenen voor het zondagsschoolwerk? Door een legaat of erfstelling vast te leggen, kunt u ook bijdragen aan de toerusting en vorming van de volgende generatie. Door de BHZ op te nemen in uw testament levert u een belangrijke bijdrage aan de voortzetting van ons werk. Wilt u meer informatie over periodieke schenking of een nalatenschap? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: mjnhuisman(@)hervormdezondagsscholen.nl of 06-13183256.