Kerken

Hoe kunt u als gemeente de BHZ steunen?

Als BHZ zijn wij sterk afhankelijk van de bijdragen vanuit de plaatselijke gemeenten. We zijn dankbaar voor een trouwe en meelevende achterban. Het werk onder onze kinderen is werk in Gods Koninkrijk. We mogen onze gaven en talenten inzetten om de kinderen die ons gegeven zijn de weg te wijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat is onze missie.

Gebed
Daarbij hebben wij allereerst uw gebed nodig. Het is immers geestelijk werk! Samen zijn we hierbij diep afhankelijk van de Heilige Geest en is het gebed voor onze kinderen wat we belijden met zondag 20 uit de Heidelbergse Catechismus: “…Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve”. Bid of de Heere door Zijn Heilige Geest ons werk wil zegenen en gebruiken. Of Hij het doen wil, naar Zijn belofte. Het gaat om het hart van jongeren!

Financiële bijdrage
Omdat we ons werk nu eenmaal niet zonder geld kunnen uitvoeren, vragen we u als gemeente om financiële steun. Door ons met gebed en middelen te ondersteunen, draagt u bij aan de voortgang van het kinder- en jongerenwerk. U kunt als kerkenraad ons niet alleen via een losse gift steunen, maar ook door de BHZ op te nemen in uw collecterooster.

Bankgegevens
U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0377 8716 05 tnv Hervormde Zondagsscholenbond (eventueel onder vermelding van een specifiek project). U kunt daarnaast gebruik maken van iDeal via onze website.