Bedrijven

Bedrijven

Draagt u als bedrijf het zondagsschoolwerk een warm hart toe en wilt u meehelpen investeren in de volgende generatie en de kerk van de toekomst? Door uw steun maakt u het mogelijk om daadwerkelijk de kinderen onder de beademing van Gods Woord te brengen en de missie en doelen van de BHZ te realiseren. Uw financiƫle betrokkenheid als ondernemer of bedrijf is voor de BHZ onmisbaar.

U kunt als bedrijf of ondernemer ons op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift. Dit kunt u doen via een eenmalige machtiging of via iDeal op de website. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0377 8716 05 tnv Hervormde Zondagsscholenbond (eventueel onder vermelding van een specifiek project).

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij via een structurele donatie. U kunt hiervoor het formulier op de website gebruiken, of zelf bij uw bank een periodieke betaling toevoegen, op rekeningnummer NL27 RABO 0377 8716 05 tnv Hervormde Zondagsscholenbond (eventueel onder vermelding van een specifiek project).

Meerjarige steun

Bent u bereid de BHZ of een specifiek project meerjarig te steunen? Neem dan contact op met onze fondsenwerver op, Arie van Vliet: avvliet(@)hervormdezondagsscholen.nl of 06-46890511. Hij kan u meer inzicht geven in de lopende projecten en de daarbij horende meerjarige financiƫle vraag.

Steun een specifiek project

Heeft u een specifiek project in gedachten dat u een warm hart toedraagt en graag (meerjarig) wilt steunen? Neem dan contact op met Arie van Vliet: avvliet(@)hervormdezondagsscholen.nl of 06-46890511.