Leidinggevenden

Ontdek ons aanbod

Toerusting

Als Bond van Hervormde Zondagsscholen vinden we het belangrijk dat leidinggevenden toegerust worden in het belangrijke werk dat zij doen. Op deze pagina kunt u lezen op welke manier u dat van ons kunt verwachten.

BronverWIJSing - Gids voor zondagsschoolleidinggevenden

BronverWIJSing is een uitgave van de Bond van Hervormde Zondagsscholen en verschijnt drie keer per jaar voor alle zondagsschoolleidinggevenden.
‘Verwijsen naar dé Bron’ – wie dit leest, fronst de wenkbrauwen. Hier is sprake van een taalfout!
En… dat is nog waar ook, maar… het is een bewuste keuze. Zo onderstreept het voor ons allemaal hoe wezenlijk voor ons déze Bron is, het levende Woord van God. Het kan ons wijs maken tot zaligheid (2 Tim. 3:15). Lerend uit en wijzend naar de Bron met onze kinderen. Wat ze hieruit ontvangen kan niemand ze meer afnemen.

Kadercursussen

Een kadercursus is een speciale cursus voor de zondagsschoolleidinggevenden. Er worden onder andere praktische handreikingen gedaan voor de voorbereiding van een vertelling, het houden van een vertelling, hoe je orde en rust kunt bevorderen in de de groep, welke werkvormen je kunt gebruiken na de vertelling. Als je bijvoorbeeld nog maar net betrokken bent bij het zondagsschoolwerk is dit een goede start om meer vertrouwd te raken met het werk.
Het is ook mogelijk dat de cursusleider op aanvraag van de cursisten andere onderwerpen behandelt. In overleg wordt dan gekeken of er meerdere zondagsscholen aan kunnen sluiten. We streven naar minimaal tien deelnemers.

Cursussen, lezingen en workshops

Bij de BHZ streven we naar toerusting en ondersteuning op maat. Graag zijn we bij de zondagsschoolleidinggevenden aanwezig om zo ‘maatwerk’ ondersteuning te kunnen bieden aan een ieder die zich inzet voor het zondagsschoolwerk. De toerusting die we bieden wordt aangeboden met het oog op de praktijk.

Toerustingsbijeenkomst

Jaarlijks wordt in 'De Aker' in Putten onze toerustingsbijeenkomst gehouden. Aan de start van het seizoen komen we met leidinggevenden van de zondagsschool uit het hele land samen om na te denken over een bepaald thema. Ook zijn er verschillende workshops en zal de jaarlijkse actie worden afgesloten en de nieuwe actie worden gepresenteerd. Een bijeenkomst waarin je andere zondagsschoolleiding kunt ontmoeten en ervaringen en ideeen kunt uitwisselen. Aansluitend vindt er een maaltijd plaats.


Samenwerking

Als Bond van Hervormde Zondagsscholen participeren we in verschillende initiatieven die ook het zondagsschoolwerk raken. Om samen materiaal te maken voor en toerusting te geven aan iedereen die betrokken is bij het kinderwerk in de kerk.

Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt onze bond in samenwerking met de HGJB en de hervormde vrouwen- en mannenbond een digitaal magazine. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding. Alle nummers zijn gratis te downloaden.

Vertelcursus

De vertelcursus die we leidinggevenden in het kinderwerk graag aanbieden is ook op het platform ‘Goed in vorm’ al deels online te volgen en te bekijken. Voor een optimale leeroogst zijn een combinatie van deze online cursus met een tweetal avonden ter plaatse onze aanbeveling. Zo kunnen leidinggevenden in de praktijk ook oefenen met hetgeen ze thuis online geleerd hebben. En dat is essentieel voor het verwerven van nieuwe vaardigheden!

Kind en geloof

Elke generatie staat opnieuw voor de vraag: Hoe breng ik mijn kinderen tot de Heere Jezus? De roeping en het voorrecht om kinderen op te voeden in de christelijke leer vraagt om bezinning en toerusting. In deze serie van vier boeken worden allen die betrokken zijn bij de opvoeding ondersteund met handvatten en praktische tips.
Bij deze boekjes is een videoserie ontwikkeld. De sprekers brengen in de filmpjes kort de kern van de hoofdstukken naar voren. Bij de filmpjes worden ook gespreksvragen, een tip/doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte aangereikt. Op die manier kan de serie als zelfcursus of in groepsverband worden ingezet.