Kinderen

Ontdek ons aanbod

Kinderen op de zondagsschool

De Bond van Hervormde Zondagsscholen is er voor leidinggevenden én kinderen. Voor kinderen zijn er diverse producten beschikbaar die op de zondagsschool of thuis ingezet kunnen worden.

Zondagsschoolmateriaal

Als BHZ bieden we diverse producten aan die inzetbaar zijn tijdens het zondagsschooluur. Denk aan bouwplaten, beloningskaarten, boekenleggers, stickers e.d. Deze producten kunnen het zondagsschooluur verrijken of ondersteunen tijdens bijvoorbeeld het aanleren van de psalm- en/of de bijbeltekst.


Samenwerking

Naast ons eigen aanbod zijn we als Bond van Hervormde Zondagsscholen betrokken bij andere interkerkelijke initiatieven. We bevelen deze dan ook van harte aan:

Kind & Evangelie

Na 75 jaar een magazine voor kinderen uitgebracht te hebben, is Kind en Evangelie veranderd naar een nieuw, gevarieerd aanbod: vakantiepakketten, verdiepend materiaal rondom de heilsfeiten en digitale kinderprogramma’s. Om kinderen vanuit huis meer bezig te laten zijn met bijbelse thema’s. Kind en Evangelie is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum, dat ondersteund wordt door de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

ABC voor kinderen

Op ABC van het geloof is er een overzicht van Bijbelse kernbegrippen te vinden die in begrijpelijk en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en gereformeerde belijden aan kinderen doorgeven. Want hoe kunnen we de inhoud van Bijbelse kernwoorden geloven en beleven als wij ze niet begrijpen? Wij hopen dat kinderen hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Kindermateriaal

Binnen de samenwerking met het IKC bieden we verschillende producten aan die ingezet kunnen worden in het bijbels onderwijs met kinderen. Bijvoorbeeld een memoriseerkalender met bijbelteksten, gesprekskaartjes voor tijdens het bijbellezen, gebedskaartjes, meeschrijfboekjes voor bij de eredienst enz. Deze producten bevelen we van harte aan om in te zetten met en voor de kinderen.

Kind en eredienst

In samenwerking met KITS en Evangeliestek hebben we een video gemaakt die gaat over de eredienst. Twee kinderen nemen je mee in wat er in de kerkdienst gebeurt en wat de betekenis daarvan is.

Daarnaast is er een heel nummer van KITS gemaakt met de titel 'Ga je mee naar de kerk?'. Deze is gratis te downloaden.