Lesmethode hervormde zondagsscholen

Nieuwe methode

 De nieuwe lesmethode / map:

· Persoonlijke map voor iedere leidinggevende met mogelijkheid voor eigen aantekeningen

· Compleet met Bijbelse platen in kleur en les ideeën. (Er zullen geen afbeeldingen van de Heere Jezus in deze officiële uitgave worden opgenomen.)

· Uitbreidbaar in de toekomst met nieuwe aanvullingen

· Extra lessen buiten het jaarrooster zodat in zomerperiode of op andere momenten eigen les kan worden gegeven


Geef bij uw bestelling aan Onderbouw, Middenbouw of Bovenbouw

P.s. De methode krijgt u geleverd volgens het bestelformuliier van ons bureau wat u jaarlijks ontvangt totdat de mappen per leeftijdsgroezijn uitgeleverd.
Onderbouw 3 jaar

Middenbouw 4 jaar

Bovenbouw 2 jaar

Onderdeel van de abonnementsprijs is dat u jaarlijks ook aanvullingen op de methodemap ontvangt. Deze versturen we naar de afnemers van onze methode. Komend jaar heeft dat betrekking hebben op het onderwerp Heilige doop, hoe vertel je dit aan de kinderen. Dit is een aanvulling op de bovenbouwmap

Ook zullen we rondom Hervorming met extra materiaal komen.


In het verleden was een abonnement gericht op het blad Onze Hervormde Zondagsschool. Dit blad kwam 11 x per jaar uit en was gericht op de vertellingen van de komende periode. Met de intrede van de mappen is er het een en ander veranderd. Wat niet is veranderd is dat de mappen nog steeds verbonden
zijn aan een persoonlijk abonnement. Het abonnement betekent
nu dat de abonnee de mappen ontvangt die horen bij zijn
of haar bouw (boven-, midden- of onderbouw).
Daarnaast ontvangt een abonnee 3 x per jaar het blad BronverWIJSing met gerichte informatie voor leidinggevenden en berichten van plaatselijke zondagsscholen.

Tevens ontvangt een abonnee op jaarbasis een aantal nieuwe en/of verbeterde
lessen. Te denken valt aan aanvullingen op Bijbelverhalen, maar bijvoorbeeld ook lessen rondom Hervormingsdag en dergelijke. Er is door onze bond veel geïnvesteerd in de mappen. De kostprijs per map is aanzienlijk hoger dan het abonnementsgeld voor één jaar. Door het aantal abonnees op peil te houden kunnen we als hoofdbestuur ons ondersteunende werk voor zondagsscholen blijven doen, zodat onze kinderen onderwezen worden in ‘de leer die naar de godzaligheid is’ (1Tim. 6:3).

34,95
Terug

Deel deze pagina: