Leren uit het Woord

Basisboek bij het godsdienstonderwijs vanuit reformatorisch perspectief

Het vertellen van de bijbelse geschiedenissen neemt in het reformatorisch onderwijs een centrale plaats in. Leren uit het woord
behandelt theologische en praktische vragen rondom het godsdienstonderwijs. Het is vooral bedoeld als leerboek voor de pabo. Daarnaast is het ook bruikbaar voor een ieder die bezig is de bijbelse boodschap door te geven aan kinderen.
Het boek bestaat uit twee delen: in het eerste deel wordt ingegaan op de visie op de Bijbel en vervolgens worden verschillende veelvoorkomende thema's uit de Bijbels besproken. In het tweede deel komt de praktijk van het godsdienstonderwijs aan de orde. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de leraar en het kind binnen het christelijk onderwijs.

De auteurs, drs. P. Cammeraat, drs. W.C. Polinder en drs. J.P. Proos, zijn/waren verbonden als docent aan Driestar Hogeschool te Gouda.

 

Ook als E-book te bestellen.

24,95
Terug

Deel deze pagina: