C3-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3)

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari tot en met juli

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de onderbouw (C3) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.

Totaal 180(!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de onderbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave:

     

4: Jezus in de tempel
13: Jezus gedoopt
21: De bruiloft in Kana
28: Jaïrus' dochtertje opgewekt
39: De blindgeborene genezen
46: Lazarus opgewekt
53: Het verloren schaap
54: De intocht in Jeruzalem
61: Judas’ verraad
69: Jezus in Gethsémané
74: Jezus voor Pilatus
80: Gekruisigd en begraven
87: Jezus is opgestaan!
96: Maria Magdalena      

  99: Jezus bij de zee
108: Elia bij de beek Krith
116: Elia bij de weduwe in Zarfath
124: Elia en de profeten van Baäl
135: Hemelvaart
139: Pinksteren
149: Matthias gekozen
154: De bekering van Lydia
159: De stokbewaarder
171: Elia's vlucht
174: Elia's hemelvaart

29,95
Terug

Deel deze pagina: