C1-2 2016/2017 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C1) 2016/2017

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf Januari 2017 tot en met juli 2017

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de onderbouw (C1) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.

Totaal 190(!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de onderbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave:   

4: De herders

14: De twaalfjarige Jezus

25: Geroepen tot discipel

26: De bruiloft te Kana

34: De wonderbare visvangst

41: De storm op zee

49: De jongen uit Naïn

50: De twee blinden

51: Een verlamde genezen

60: Eén ding is nodig

61: De hoofdman in Kapernaüm

67: Jaïrus’ dochtertje

77: Voor Pilatus

82: De kruisiging

86: Gestorven en begraven

90: Pasen

96: De Emmaüsgangers

105: Vrede zij u
111: Een kreupele genezen
121: Filippus en de kamerling

133: Saulus bekering

149: Hemelvaart

163: Jona wil niet

185: Jona gaat wel

29,95
Terug

Deel deze pagina: