B3-2 2017-2018 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B3) 2017-2018

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari tot Juli 2018

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de middenbouw (B3) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.
In zeer beperkte mate zijn er afbeeldingen van de Heere Jezus opgenomen, u bent uiteraard vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Totaal 143 (!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de middenbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave

 

  4: Bezig met de dingen van Zijn Vader

10: Johannes de Doper en Herodes

19: Wonderbare visvangst

24: De vier vrienden

31: De man met de dorre hand

39: De hoofdman in Kapernaüm

44: De jongen in Naïn opgewekt

45: De barmhartige Samaritaan

53: De onbeschaamde vriend

54: De rijke dwaas

59: Laatste Pascha, Gethsémané

66: Gevangen en verloochend

70: Bar-abbas; naar Golgotha

75: Gekruisigd en begraven

82: Opstanding; Emmaüsgangers
90: David gezalfd; David bij Saul

102: David en Goliath

110: David vlucht

117: Verbond tussen David en Jonathan

121: Hemelvaart

125: Matthias gekozen

129: Uitstorting van de Heilige Geest

137: De ark meegenomen

142: De ark bij de Filistijnen

143: De ark terug in Israël

19,95
Terug

Deel deze pagina: