B2-2 2016-2017 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B2) 2016-2017

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari-juli 2017

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de middenbouw (B2) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.
In zeer beperkte mate zijn er afbeeldingen van de Heere Jezus opgenomen, u bent uiteraard vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Totaal 277 (!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de middenbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave

 

  4: Jezus gedoopt en verzocht

10: Geroepen

16: Twee genezingen

17: Jaïrus' dochter en een zieke vrouw

30: Wonderbare spijziging

41: Een doofstomme genezen

42: De intocht in Jeruzalem

51: De zalving in Bethanië

61: Het laatste Pascha

69: Gethsémané

78: Jezus voor het Sanhedrin

88: Gekruisigd en begraven

97: De Heere is opgestaan!
108: Kwakkels en manna

135: Water uit de rots

142: Mozes op de Sinaï

161: Het gouden kalf

181: Hemelvaart

185: Matthias gekozen

191: Uitstorting van de Heilige Geest

205: Petrus en Johannes
221: De bekering van Saulus
241: Cornelius

256: Petrus verlost

268: De maanzieke jongen

276: Bartiméüs genezen

42,95
Terug

Deel deze pagina: