B1-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B1)

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari-juli

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de middenbouw (B1) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.
In zeer beperkte mate zijn er afbeeldingen van de Heere Jezus opgenomen, u bent uiteraard vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Totaal 239 (!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de middenbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave

 

 

4: Jezus gedoopt en verzocht

18: Roeping van de eerste discipelen

19: Gelijkenis van het zaad

32: Gelijkenis van het onkruid

38: Johannes de Doper onthoofd
50: Wonderbare spijziging

61: Jezus wandelt op de zee

69: De Kananese vrouw

70: Belijden

71: Verheerlijking op de berg

78: Het laatste Pascha

86: Van Pilatus naar Golgotha

96: De kruisiging

104: De opstanding

114: Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht
124: Jakob gezegend

135: Jakob naar Laban

153: Jakob terug naar Kanaän

168: Hemelvaart

173: Matthias tot apostel gekozen

179: Uitstorting van de Heilige Geest

190: Ananias en Safira

200: Stefanus

218: Simon de tovenaar

230: Filippus en de kamerling

39,95
Terug

Deel deze pagina: