Werkgroep Educatief Beraad (WEB)

Ieder jaar ontwikkelt onze bond in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Op voedingsbron. Op voedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.

 

Dit jaar is er gekozen voor 'In de generaties'

Bewust of onbewust nemen we vaak veel over van onze eigen christelijke opvoeding. Ook als we bepaalde dingen graag anders zouden willen. Maar ook de wereld verandert in hoog tempo en daarmee ook de manier van opvoeden. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen wij ondanks de verschillen die er zijn tussen de generaties, elkaar hierin zoeken en steunen?

Lees hier alles over in de nieuwe Opvoedingsbron. Het thema van deze uitgave is ‘In de generaties’. Vanaf nu gratis te downloaden of als gedrukt exemplaar (€1,00) te bestellen bij het Bondsbureau.

 

Inhoud

In Opvoedingsbron vindt u diverse onderdelen die zijn uitgewerkt rondom een thema:

 • Een pedagogisch artikel - voor ouders en andere opvoeders
 • Een bijbelstudie - voor verenigingen en (opvoedings)kringen
 • Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel - voor gezinnen
 • Ervaringen en tips van andere ouders
 • Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

 

 

 

Download

Klik op onderstaande link om Opvoedingsbron gratis te downloaden.

 

Evaluatie Opvoedingsbron

Om Opvoedingsbron aan te scherpen en nog beter toepasbaar te maken voor de lezers, houden wij een evaluatie onder de gebruikers.

Wil je de vragenlijst in de link invullen? Dit kost slechts een paar minuten. Hartelijk dank!

Hier link naar vragenlijst invoegen 

Werkgroep Educatief Beraad (WEB)

Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.

Doel van het WEB is de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen. 

Het WEB reikt daarom ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden. Met ingang van 2015 hoort bij dit artikel ook een digitaal magazine: Opvoedingsbron. Het thema van de eerste uitgave was ‘In gesprek’.
Jongeren hebben meer nodig dan een goed beleidsplan in de kerk. Jongeren en kinderen hebben een levende gemeenschap nodig. Een gemeenschap waarin je kan samen kan optrekken, kan vallen, kan opstaan, kan leren.... Waar een luisterend oor is bij (groot)ouders en leidinggevende.


Het WEB komt al jarenlang bij elkaar. Hieronder vindt u de artikelen die de laatste jaren zijn geschreven over verschillende onderwerpen door onze bond.
In 2008 spraken we over 'nieuwe media'
In het jaar 2009 was het onderwerp 'Bidden en Bijbellezen in het gezin'
In 2010 dachten we na over het onderwerp ‘Gastvrijheid’
Het onderwerp in 2011 was ‘de gemeente in het licht van de opvoeding’

 

 

Tips voor het gebruik van Opvoedingsbron in de gemeente

 • Geef een gedrukt exemplaar als kraamcadeau/doopcadeau aan de ouders.
 • Deel gedrukte exemplaren uit na afloop van een doopdienst.
 • Plaats een kort stukje informatie en de downloadlink in het kerkblad, op de kerkwebsite, in de nieuwsbrief van uw school en/of op Facebook.
 • Gebruik de bijbelstudie op de mannen- of vrouwenvereniging.
 • Gebruik de bijbelstudie op de opvoed- of bijbelkring.
 • Organiseer een themaweek waarin op verschillende plaatsen wordt gewerkt met (het thema van) Opvoedingsbron: in de gezinnen, in de kerkdienst, op het kring- en verenigingswerk en tijdens een gezamenlijke informatieavond met (bijvoorbeeld) een spreker. Sluit de week af met een pannenkoekenfeest voor jong en oud. Verbind de generaties met elkaar.

 

Deel deze pagina: