Visie op ons zondagsschoolwerk!

De zondagsschool belangrijker dan ooit!

In de brochure 'De zondagsschool belangrijker dan ooit!' vragen wij uw aandacht voor het werk van de zondagsschool.
Wij vinden dat de zondagsschool belangrijker is dan ooit!
De zondagsschool is vandaag behalve evangelisatiemiddel steeds meer 'leerschool', een voorbereiding op de catechese.
Of korter samengevat je bent altijd leerling.
De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft daarom nog eens goed nagedacht over de positie van de zondagsschool in het midden van onze gemeenten en de relatie met het plaatselijke jeugdwerk.

We hebben nagedacht over:

- de rol van het kind op zondag

- de steeds vaker voorkomende kindernevendiensten

- het belang van de zondagsschool te midden van allerlei actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs, onze gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland en in de maatschappij.


Ook de toerusting van de leidinggevenden binnen het zondagsschoolwerk, o.a. via de streken, is een belangrijk onderwerp voor de toekomst.
Daarnaast hebben we beleid geformuleerd over het gebruik van de Herziene Statenvertaling binnen onze materialen. In deze brochure vindt u de uitwerking van deze zoektocht.

Wij hopen dat dit visiedocument uitgebreid besproken wordt binnen de zondagsscholen, de kerkenraden, het evangelisatiewerk en het jeugdwerk. Het is ons advies om deze brochure niet alleen zelfstandig binnen de eigen geleding te bespreken, maar ook in gezamenlijk overleg. Waar nodig is ons hoofdbestuur beschikbaar voor lezingen over en bespreking van deze brochure.

Voor het opstellen van deze brochure hebben we o.a. gebruikt gemaakt van deze artikelen.

Kleuter meenemen naar de kerk is zinvol

Weg met de kindernevendienst

Benieuwd hoe de zondagsschool in Engeland is ontstaan door de inzet van Robert Raikes. Kijk naar deze video

 

Steun ons werk met uw gebed en bijdrage

Gebed

Omdat het zondagsschoolwerk allereerst geestelijk werk is, vragen we u in de eerste plaats om uw gebed. We zijn immers volledig afhankelijk van de Heere: 'Zonder Mij kunt gij niets doen!' Bid of de Heere door Zijn Heilige Geest ons werk wil zegenen en gebruiken.


Financiële middelen
En omdat we ons werk nu eenmaal niet zonder geld kunnen uitvoeren, vragen we u om financiële steun. Ons zondagsschoolwerk is volledig afhankelijk van giften. Mogen we ook op uw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen? Wij vinden dat de zondagsschool belangrijker is dan ooit! De zondagsschool is vandaag behalve evangelisatiemiddel steeds meer 'leerschool', een voorbereiding op de catechese.
Helpt u ons belangrijke werk groeien!

 

Rabobank: IBAN NL27 RABO 0377 8716 05
Bond van Hervormde zondagsscholen
Hervormd Bondsbureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
e-mail:bondsbureau@solconmail.nl

Gerelateerde producten:

 • Visiebrochure: De zondagsschool belangrijker dan ooit!

  Bekijk product.. Bestellen
 • Bidden en danken

  Bidden... je doet het elke dag. Zelfs meer dan één keer. Het lijkt zo gewoon, het hoort er ...

  Bekijk product.. Bestellen
 • Altijd leerling

  Basisboek catechese Het boek zet in met de praktijk door ...

  Bekijk product.. Bestellen
 • Van kinds af geleerd...

  Toerustingsbundel voor zondagsschoolleiding

  Bekijk product.. Bestellen
 • Leren uit het Woord

  Basisboek bij het godsdienstonderwijs vanuit reformatorisch perspectief

  Bekijk product.. Bestellen
 • Leren en leven deel 1 Genesis - 2 Kronieken

  Deze serie mag bij geen enkele zondagsschool ontbreken.

  Bekijk product.. Bestellen
 • Zingen van Hem

  Bijbels dagboek 8+ Uit het leven en de psalmen van David

  Bekijk product.. Bestellen
 • Zing!

  Zing jij graag? 's Morgens als je wakker wordt, overdag op school en 's avonds voor het slapengaan?

  Bekijk product.. Bestellen
 • B4-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B4)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw van augustus tot december

  Bekijk product.. Bestellen
 • B4-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B4)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf januari 2015 tot juli 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • C2-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C2)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor het onderbouw tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2014/2015 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C2)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari 2015 tot juli 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • Als een kind

  Kinderwerk in de praktijk geschreven door S. Middelkoop

  Bekijk product.. Bestellen
 • De kunst van het vertellen

  Over vertellen in kerk en (zondags)school onder redactie van Steven Middelkoop

  Bekijk product.. Bestellen
 • Liefde en leiding,

  Liefde en leiding, tienerwerkin de gemeente Steven Middelkoop

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari tot en met juli

  Bekijk product.. Bestellen
 • C1-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C1)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • C1-2 2016/2017 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C1) 2016/2017

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf Januari 2017 tot en met juli 2017

  Bekijk product.. Bestellen
 • OB-A4 Alle A4 boekjes met bijbelse tekeningen voor ons onderbouw rooster (C1-C2-C3)

  In deze set van boekjes zijn 1100 tekeningen opgenomen voor het gehele driejarige onderbouwrooster

  Bekijk product.. Bestellen
 • B3-1 2017-2018 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B3) 2017-2018

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf augustus tot december 2018

  Bekijk product.. Bestellen
 • B3-2 2017-2018 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B3) 2017-2018

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari tot Juli 2018

  Bekijk product.. Bestellen
 • B2-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B2)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf augustus tot december

  Bekijk product.. Bestellen
 • B2-2 2016-2017 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B2) 2016-2017

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari-juli 2017

  Bekijk product.. Bestellen
 • B1-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B1)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf augustus tot december

  Bekijk product.. Bestellen
 • B1-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B1)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari-juli

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2014/2015 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B4)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf januari 2015 tot juli 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • C2-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C2)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari tot juli

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015-2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B1) 2015-2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf augustus tot december 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015-2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B1) 2015-2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf Januari-juli 2016

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015/2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari 2016 tot en met juli 2016

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015/2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus 2015 tot en met december 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • B4-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B4)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf januari tot juli

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus 2015 tot en met december 2015

  Bekijk product.. Bestellen

Deel deze pagina: