Streekbesturen van onze bond

Informatie over onze streekbesturen en lezingenoverzicht

Streken
Hieronder vindt u ook een overzicht van de streken met de aangesloten zondagsscholen. En het formulier voor het aanvragen van subsidie voor vergaderingen georganiseerd door de streken.

 

Contactpersonen uit het hoofdbestuur per streek

Naam streek

HB lid

Streek Veenendaal en omstreken

Leo van der Kolk

Streek Lek en Merwe

Ds. W.J.C. Blijderveen

Streek Nijkerk

John Witvliet

Streek Zuid-Oost (HHK)

Laurence van Dongen

Streek Hervormd Zuid

Laurence van Dongen

Streek Zwolle

Arjan Baarssen

Streek Rotterdam

Ds. N.A. van Donselaar

Streek Flakkee en omstreken

Wilma Mans

Streek Noorden

Bart Mostert

Streek Gouda

Joke Meijer

Streek Utrecht

ds. C.J. Barth

 

Geachte besturen van de streken,
We mogen terugzien op een goede ontmoeting met u en ons als Hoofdbestuur en willen
nogmaals onderstrepen dat we alles wat u mag doen voor de zondagsscholen erg
waarderen.
Tot op heden was het gebruikelijk dat de streek, nadat het een jaaractieplan inleverde
bij het bestuur, een bijdrage vanuit het Hoofdbestuur tegemoet kon zien. Zoals we al hebben
gedeeld tijdens onze laatste ontmoeting met de streken, wil het Hoofbestuur nadrukkelijker
kijken naar de draagkracht van de streken. Met het oog hierop is besloten tot deze kleine
wijziging:
De streek die een bijdrage van het Hoofdbestuur wenst te ontvangen, levert, zoals ook
nu gebruikelijk is, het jaaractieplan in bij de penningmeester. Als blijkt dat er een saldo in kas
is van meer dan € 500,-, zal er géén bijdrage meer vanuit het Hoofdbestuur verstrekt
worden, tenzij uit het jaaractieplan blijkt dat er een duidelijke reden is om, ondanks dit
saldo, toch een bijdrage vanuit het Hoofdbestuur te ontvangen. Dit zal dan ook duidelijk uit
het overlegde jaaractieplan, welke vóór 1 oktober ingestuurd moet zijn, moeten blijken.
We wensen u van harte Gods zegen toe bij uw werk in Gods Koninkrijk.
Met vriendelijke groet,
A. van de Ruitenbeek
Penningmeester

Jaarplan voor de streken voor financiele ondersteuning vanuit landelijke bestuur


Standaard statuten streekbesturen

Overzicht van onderwerpen door sprekers uit het hoofdbestuur


Waarom is een goed lopend streekverband belangrijk?
Men kan contact onderhouden met zondagsscholen uit de regio. In een tijd waarin het geloof in onze Zaligmaker Jezus Christus steeds meer aan de rand komt te staan, is wederzijdse ondersteuning erg belangrijk. De noodzaak hiertoe wordt in streken verschillend beleefd, afhankelijk van geografische omstandigheden. Het maakt nogal verschil of je in de ‘Bible-belt’ woont, of in ‘het Noorden van het land’. Het geeft de mogelijkheid gezamenlijk cursussen en ondersteuning voor de leidinggevenden te organiseren. Het hoofdbestuur ondersteunt het belang van de streken door geld beschikbaar te stellen voor activiteiten. Waar de streekbesturen niet of minder goed functioneren probeert het hoofdbestuur nieuwe initiatieven te ontplooien.

Waarom ik naar een streekvergadering ga?

Gisteravond was er een ‘streekbijeenkomst’ van de ‘streek’ waar onze zondagsschool bij is aangesloten. Ik wist niet of ik er eigenlijk wel zin in had – het onderwerp sprak me aan, maar de meeste mensen daar zal ik wel niet kennen.

Het zaaltje van het verenigingsgebouw bij de kerk stroomde gezellig vol en de koffie was lekker …

Het begin van de avond werd gevuld door een lezing over ‘hoe houd ik de kinderen betrokken?’. Direct was er al de herkenning: je moet zondag vertellen en dit is wel een heel moeilijk onderwerp! Of: dit verhaal kennen ze allang – hoe pak ik dat aan?

Na de pauze verdeelden we ons in groepjes. Eerst tastten we elkaar wat af: welke groep doe jij / wij hebben maar 2 groepen / onze groep zit voor in de kerk, we kunnen dus niet schrijven / wij moeten altijd wachten tot de crèche leeg is / de groep die ik nu heb is zo druk! / etc. Daarna gingen we aan de slag met de vragen. En weer die herkenning! Anderen die zondagsschool geven, ervaren dezelfde dingen als ik!

Als er weer zo’n bijeenkomst is, ga ik weer!

Klik hier voor de actuele agenda van de cursussen

Klik hier voor de algemene agenda en noteer direct de data van de streekvergaderingen

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: