Samenvatting van onze statuten

Grondslag en doel Bond van Hervormde Zondagsscholen

Grondslag
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien te Dordrecht. Dit artikel mag niet veranderd worden.

Doel
Het doel van de vereniging is, om door middel van de arbeid op de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen, de kinderen onder de beademing van de Gods Woord te brengen.

Visiebrochure
In onze visiebrochure vragen wij uw aandacht voor het werk van de zondagsschool. Wij vinden dat de zondagsschool belangrijker is dan ooit!

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: