Jaarverslag 2017-2018

in cijfers, beelden en woorden

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet. Dankbaar zijn wij dat de HEERE ons kracht gaf. Veel kinderen hebben iedere zondag het Evangelie mogen horen. We hopen en bidden dat dit voor hen en voor ons tot zegen zal zijn.

Vreugde en verdriet
Het afgelopen jaar mochten de volgende leidinggevenden en zondagsscholen een jubileum vieren:

· 12 ½ jaar - Mevr. C. Mosterd-van Dreven – ZS ‘’t Mosterdzaadje, Harskamp

· 12 ½ jaar - Dhr. L.M. van der Kolk – ZS ‘’t Mosterdzaadje’, Harskamp

· 25 jaar - Mevr. A. Bakker – ZS ‘Het Levende Water’, Urk

· 25 jaar - Mevr. R. Winter – ZS ‘De Zaaier’, Genemuiden

. 25 jaar - Mevr. van den Berg - ZS 'Laat de kinderkens tot Mij komen' te Bleskensgraaf.

. 25 jaar - Dhr. G. Mourik - ZS 'De Zaaier' Krimpen aan den IJssel.

· 40 jaar - Mevr. J. van der Velde – ZS ‘Samuël en Hanna’, Nieuwe Tonge

· 40 jaar - Mevr. M. Hoekman – ZS ‘De Zaaier’, Genemuiden

· 50 jaar - ZS ‘De Heere is mijn Herder’, Garderen

· 125 jaar - ZS ‘Timotheüs’, IJsselmuiden

· 125 jaar - ZS ‘De Zaaijer’, Ede

· 125 jaar - ZS ‘’t Mosterdzaadje’, Ederveen

Op 15 februari overleed dhr. M. den Besten, hij was zondagsschoolleider van ZS ‘Laat de kinderen tot Mij komen’, Bleskensgraaf.

Jaarvergadering

Op 3 juni 2017 werd de jaarvergadering gehouden in ‘De Aker’ in Putten. Ds. W.J.C. van Blijderveen hield een referaat met als thema: ‘Wat beweegt ons’. Dhr. Codée presenteerde de nieuwe map-methode. Dhr. G.F. Bouma nam afscheid van het hoofdbestuur. In zijn plaats werd dhr. A. Baarssen uit Urk gekozen. De bestuursleden ds. Van Duijvenboden, dhr. C.M. Codée en mevr. L.M. van Dongen zijn herkozen. De zondagsscholenactie i.s.m. de ZHHK, ‘Schatten voor Malawi’ werd afgesloten met het symbolisch overhandigen van € 23.881,20. Met nagekomen giften werd het totale bedrag: € 33.064,49. De nieuwe actie is i.s.m. de GZB, ‘Naar zondagsschool in een sloppenwijk’.

Map-methode en overige uitgaven

Aan het begin van het nieuwe seizoen zijn we begonnen met de nieuwe map-methode. Iedere leidinggevende heeft zijn eigen map met daarin exegeses, uitleg van de psalm en Bijbeltekst, Bijbelvertellingen, bordplan, verwerkingstips en gekleurde platen. Bijpassende boekjes zijn: ‘Kernteksten uit de Bijbel’. We hebben veel positieve reacties gekregen. Ook verbeterpunten, deze nemen we mee bij een volgende druk. De eerste uitgave van BronverWIJSing, de gids voor zondagsschoolleidinggevenden, is in juni 2017 verschenen. De tweede uitgave verscheen in januari 2018. Iedere maand verschijnt Kind & Evangelie voor de zondagsschoolkinderen. Rond Hervormingsdag verscheen er een boekje over Luther.

Hoofdbestuur & bondsbureau

Het hoofdbestuur heeft op dit moment veertien leden, vier leden behoren tot de HHK, tien leden tot de PKN. Naast de bestuursvergaderingen, hadden we ook vergaderingen met scribenten, het Stichtingsbestuur, zusterbonden e.a. Op 6 oktober 2017 was er een symposium in Gouda. Thema: ‘Van hart tot hart’. Ook dit jaar werden er verschillende kadercursussen gegeven, gecoördineerd door dhr. L.M. van der Kolk. Op 24 maart was er een vergadering met de afgevaardigden van de streekbesturen. Op dit moment zijn er 176 zondagsscholen lid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Op het bondsbureau worden de werkzaamheden uitgevoerd door mevr. E. Bast en mevr. L. Kas. Zondagsscholen kunnen allerlei materialen eenvoudig bestellen via de website: www.hervormdezondagsscholen.nl

 

Jaarrekening 2017

De concept jaarrekening is gereed en zal officieel worden vastgesteld tijdens de toerustingsbijeenkomst op D.V. 26 mei 
Klik hier om de jaarrekening in te zien

Kandidaat hoofdbestuur


Beste zondagsschoolleidinggevenden,

Mijn naam is Bart Mostert en ik ben 42 jaar. Ik ben woonachtig in Nijkerk, getrouwd en samen hebben wij 3 kinderen. Ik ben werkzaam als docent in het VO in Putten. Hier geef ik les in de bovenbouw in de vakken Economie en Dienstverlening & Producten.
Wij zijn kerkelijk aangesloten bij de Hervormde gemeente binnen de PKN.
In deze gemeente ben ik jeugdouderling, voorzitter van de zondagsschool en voorzitter van de AJR (Algemene jeugdraad).
Ik vind zondagsschoolwerk (jeugdwerk) belangrijk om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met de Bijbel, Gods eigen woord. Zondag aan zondag (maar ook door de weeks) mag de Bijbel open gaan en mogen oude en nieuwe schatten worden uitgelegd door vele vrijwilligers. Hier mogen we dankbaar voor zijn.
Ook vind ik het belangrijk om telkens weer na te denken, over de vraag: Hoe brengen we randkerkelijke kinderen in aanraking met de Bijbel?
Ik zie uit naar een goede samenwerking binnen het bestuur van de zondagsschool en naar open en nauwe samenwerking met jullie als zondagsschoolleidinggevenden.

Bart Mostert

 

Als zondagsschool heeft u de gelegenheid hebben om een andere kandidaat in te dienen met dezelfde kerkelijke achtergrond. Minimaal 25 stemgerechtigde zondagscholen moeten deze schriftelijke opgave ondertekenen. De opgave moet een week voor de ledenvergadering binnen zijn bij de secretaris van het hoofdbestuur.

 
Klik hier om naar de agenda van de toerustingsbijeenkomst te gaan

 

Deel deze pagina: