Jaarlijkse actie

Zomerkampen voor kinderen in Oost-Europa

2022-2023 Jaarlijkse actie

Jaarlijks wordt er een actie georganiseerd waar de zondagsscholen gezamenlijk voor kunnen sparen. In 2022/2023 wordt de actie gehouden voor Hulp Oost-Europa met als thema 'Zaaien in de zomer', voor zomerkampen voor kinderen.

De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Dit zijn voor de kinderen lange maanden. Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is. Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets.

Voor kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De meeste kinderen zijn nog nooit buiten hun eigen dorp of stad geweest, laat staan op vakantie. De kinderevangelisatiekampen zijn dan ook een welkome invulling van de vakantie.

Met uw steun kunnen we helpen de kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken voor arme kinderen om ze zo een onvergetelijke week te bezorgen.

Bid voor de kinderen en hun ouders in Oost-Europa.

Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
NL47 RABO 0198 8318 46 ten name van 'Bond van Hervormde Zondagsscholen' inzake actie zondagsscholen, onder vermelding van naam gemeente.

LET OP:
Met ingang van het seizoen 2022-2023 is het rekeningnummer voor de actie gewijzigd! Het oude rekeningnummer zal vanaf 2023 niet meer beschikbaar zijn.