Zondagsschool ┤Zaait aan alle wateren┤ te Monster 100 jaar!

Op 30 april was het zover; onze Zondagsschool bestond die dag 100 jaar. Om dit feit niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben we het op 2 momenten gevierd met de kinderen , hun ouders , grootouders, oud-leidinggevenden, oud-leden, gemeenteleden en belangstellenden.

Op zaterdag 16 juni jl. hebben we het 100-jarig bestaan van onze zondagsschool ´Zaait aan alle wateren´ te Monster feestelijk herdacht. 


Met een gezellig samenzijn voor jong en oud, in gebouw de Haven, hebben we een hele leuke middag gehad. Rond 15.00 uur kwamen de eerste gasten binnen. Voor de kinderen waren er oud-hollandse spelletjes te doen en ook was er een springkussen. In de grote zaal was het echt een reunie; veel oud-leidinggevenden, oud-leden waren gekomen en deelden met elkaar hun ervaringen en belevenissen van vroeger. Het was mooi om met elkaar terug te kijken op 100 jaar zondagsschool in Monster. Ook ds. M. van den Akker deed dat tijdens het officiele gedeelte. Hij sprak o.a. over hoe bijzonder het is dat God zo trouw is, dat er al 100 jaar zondagsschool mag worden gehouden. Dat God's Woord tot vele kinderen gekomen is. We zongen met elkaar enkele liederen; waaronder heel toepasselijk; 'Groot is uw trouw o Heer!' Daarna zongen de kinderen van de zondagsschool nog 'Zoekt eerst het koninkrijk van God'. Mooi om die jonge stemmetjes zo zuiver dit prachtige en leerzame lied te horen zingen! Toen was het tijd voor nog wat lekkers; buiten stond intussen een ijscokar klaar om groot en klein te voorzien van een heerlijk ijsje! Ook binnen werd er nog van wat lekkers genoten. Het was een hele mooie en fijne middag . Ook het weer was prachtig, de zon scheen volop. Heel dankbaar kijken wij , als leidinggevenden, terug op een geslaagde middag! We willen iedereen hartelijk danken die geweest zijn! Het was fijn dat u/jij er was!!


Op zondag 17 juni hebben we met alle kinderen, ouders, belangstellenden en de gemeente tijdens de middagdienst de Heere God gedankt voor dit feestelijke jubileum. Enkele kinderen lazen de schriftlezing uit Mattheus 13 voor en dominee Nobel sprak over de gelijkenis van de zaaier. Na afloop hebben alle kinderen van de zondagsschool nog een paar prachtige liederen gezongen. Het was een hele fijne en mooie dienst, het was bijzonder om met elkaar de Heere God te loven en te prijzen voor zoveel goede jaren zondagsschool. We hopen dat de Heere ons ook in de toekomst vele gezegende jaren met de kinderen zal geven!Dat Zijn Woord mag worden blijven verteld aan de kinderen op hun niveau, dat hopen wij als leidinggevenden van harte!

 

Terug

Deel deze pagina: