(Update 23/5) Zondagsschool herstarten?

Betekent de herstart van de scholen en de kerken ook weer een herstart van de zondagsschool?

Deze vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. De kerkdiensten zijn voorlopig online. Na 1 juni met 30 personen en na 1 juli waarschijnlijk met 100 personen. 
De basisscholen starten D.V.  8 juni weer met een volledig rooster. En met de nodige regels rondom bezoek van ouders, hygiëne tafels e.d

Een herstart direct na 1 juni van het zondagsschoolwerk is niet te verwachten. Reden is natuurlijk welk gebouw gebruik je. Het kerkgebouw, een schoollokaal, een verenigingsgebouw? Is deze beschikbaar, wat zijn de hygiëne eisen die worden gesteld vooraf en acheraf na de zondagsschool. En is zondagsschool hetzelde als een kerkdienst? Nu daar is de laatste periode wel duidelijkheid over gekomen. Zondagsschool is geen school en geen kerkdienst. Wel is het onderdeel van kerkelijk jeugdwerk. In de tweede kamer wordt er door onze afgevaaardigden van CU en SGP ook meer ruimte gevraagd voor lokaal maatwerk voor de kerkdiensten en jeugdwerk. Waaronder dus ook het zondagsschoolwerk.
Met een aantal jeugdbonden stemmen wij ook af hoe we het beste kerkenraden, zondagsscholen en jeugdwerk kunnen helpen nu aan het einde van het seizoen en bij de eventuele start na de zomervakantie
Belangrijke links voor herstart van kerkelijke activiteiten zijn: Jeugdwerk, HGJB

Advies:
Ons advies is dan ook weer op te starten als dit is toegestaan. En overleg dit goed met de plaatselijke kerkenraad.
Onze tip is om na te denken over een afsluitmoment met de kinderen van de zondagsschool met een leuke attentie. Bijvoorbeeld het zomernummer van Kind & Evangelie naar alle kinderen brengen en hen uitnodigen voor een herstart D.V. in september. Nadat ze hopelijk kunnen genieten van een mooie zomervakantie. Maar we hebben natuurlijk veel meer materialen kijk ook onderaan deze pagaina. 
Denk bij het afsluitmoment ook na zeker bij de midden- en bovenbouw om de kinderen even te laten reageren op wat ze hebben gemist. Vertel ook dat u ze hebt gemist, dat via online wel mooi was en een goed middel maaar toch anders als dat u de kinderen in de klas had. Probeer het gesprek te houden op wat ze hebben gemist in het zondagsschoolwerk. Realiseer u ook dat er kinderen zijn waarbij in de familie mensen zijn overleden aan het corona virus. Ook hiervoor is materiaal beschikbaar klik hier
Op de basisschool hebben ze zo'n gesprek al gehad. En probeer ook eventueel wat lijnen te trekken naar ons geloof. Wat hebben we hier van geleerd. Onze wereld kan helemaal stil staan door één virus. Maar ook alleen God onze Heere geeft kracht aan mensen in de ziekenhuizen om te verzorgen en te verplegen. En aan knappe mensen om een medicijn tegen het virus te ontwikkelen. In de bovenbouw was één van de laatst vertelde verhalen met de kinderen in de klas de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer. Staat heel je levenshuis op zijn kop in deze periode of mag je juist ook nu ervaren God de Heere is bij ons. Hij is ons fundament.


Een aantal zondagsscholen gaan door met digitale uitzendingen, we noemen er een aantal:

Zondagsschool Samuel uit Doornspijk en Jojada van de Hoge Enk hebben iedere zondagavond om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon en de site van de HHk Doornspijk. Zij gaan in deze periode na Pasen ook door. Op 2e paasdag hebben zij om 19.00 uur een paasverhaal omlijst met paasliederen; het programma is te vinden op de site van de HHK Doornspijk

Ook op Urk gaat men digitaal via youtube omdat de scholen niet beschikbaar zijn
En in Lunteren is er ook zondagsschool via youtube kanaal HHG Lunteren en wordt uitgezonden van 14.30 tot 15.00

De HHG Ederveen organiseert elke week op woensdagavond een uitzending voor kinderen via de kerktelefoon. Vanaf 19.00 uur is er een programma voor de kinderen, verzorgd door de leiding van de club en zondagsschool.

Werkblad bij de preek voor kinderen
De HHG Lunteren publiceert bij elke zondagse eredienst een werkblad voor kinderen bij de preek op de website. De werkbladen zijn te downloaden vanaf de website, aan de rechterkant, onder het kopje ‘Kinderen/Jongeren’.

Voor iedere avond
Vanuit de HHG Oldebroek wordt er iedere avond een aflevering uitgezonden vanuit de kerk. De zogenoemde afleveringen zijn afwisselend voor kinderen, jongeren, ouderen of voor het hele gezin.

Zondagsschool via de kerktelefoon
Vanuit de HHG Ouddorp wordt iedere zondagmiddag de zondagsschool uitgezonden. Er wordt om 14.30 uur begonnen met gebed, vervolgens wordt er een Bijbelverhaal verteld en daarna weer afgesloten met gebed.

In Reeuwijk hebben ze een kindermoment ook digitaal (4 afleveringen zijn er al beschikbaar) Hemelvaart Pinksteren 7 juni 14 juni 21 juni 5 juli

Ook zijn er zondagsscholen die gebruik maken van het Driestar journaal  tot Pinksteren.

Bij de Hersteld Hervormden in Nieuw lekkerland hebben we zondagssmiddags een vertelling, die begint en eindigt met gebed. Via Youtube wordt aan het begin en eind van de vertelling een bijpasende psalm ten gehore gebracht. Zaterdags avonds vooruit of maandags s morgen achteraf krijgen alle kinderen een verwerking in de vorm van een kleurplaat en een puzzel, die beiden, uiteraard, op de vertelling slaan.


Andere zondagsscholen kiezen ervoor eerder te stoppen. Anderen houden contact via de mail of bezorgen kaartjes, verwerkingen en kleine attenties bij de kinderen om zo contact met hen te houden.

Op onze digitale omgeving is heel veel aanvullend materriaal beschikbaar om te gebruiken bij het verhaal van deze zondag. Tip geef Kind en Evangelie aan ieder kind van de zondagsschool.

Als leidinggevende van een kinderclub of de zondagsschool kan je de kinderen niet allemaal ontmoeten in deze tijd. Toch betekent dat niet dat er niets meer gedaan kan worden aan kinderwerk. Het platform www.abcvoorkinderen.nl biedt filmpjes waarin belangrijke Bijbelse kernbegrippen uitgelegd worden op het niveau van kinderen.


Hoe het ook plaatselijk bij u ook is georganiseeerd. We wensen u Gods bescherming, nabijheid en zegen bij al het werk wat mag plaats vinden.

 

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: