Zondagsschool belangrijker dan ooit!

Verslag van drukbezochte toerustingsbijeenkomst in de Aker te Putten met presentatie van nieuwe lesmethode/mappen

Het is zorgelijk dat er steeds minder kinderen naar de zondagsschool gaan, terwijl de verleidingen in de wereld rondom al maar groter worden. Die hartenkreet uitte ds. P. van Duijvenboden, voorzitter van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag, zaterdagmorgen op de jaarvergadering in De Aker te Putten.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werd ”Onze Hervormde Zondagsschool” gepresenteerd, een nieuwe methode voor het zondagsschoolwerk. Bestuurslid C. M. Codée reikte het eerste exemplaar voor de onderbouw uit aan Florieke de Jong (22) uit Leerbroek, de jongste aanwezige zondagsschooljuf. En een exemplaar voor de middenbouw aan Henrian de Mots uit Rijssen. Hij had ook een bovenbouw exemplaar voor eindredacteur John Witvliet.

Het was niet de enige presentatie. De tweede betrof ”BronverWIJSing”, een magazine voor leidinggevenden, dat drie keer per jaar verschijnt. De derde, ”Mijn kernteksten uit de Bijbel”, bevat twintig Bijbelteksten (met platen) die kinderen kunnen leren. De teksten zijn weergegeven in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Een ervan is 1 Petrus 5:7 („Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”), met daarbij een illustratie van een herder met een schaap.

Dat de zondagsschool er is om wat te leren, is voor Codée zonneklaar. „Als we maar blijven roepen dat de kennis van de Bijbel achteruit gaat, moet daar een antwoord op komen. De zondagsschool kan dienstdoen als leerlijn ter voorbereiding op de catechisatie. We willen de Bijbelsteksten dichtbij het kinderhart brengen.”

Waarom dat laatste nodig is, legde bestuurslid ds. W. J. C. van Blijderveen uit. De hersteld hervormde predikant uit Woudenberg, die meewerkte aan de nieuwe methode, gaf een toelichting aan de hand van de roeping van Samuel. „Samuel leerde de Heere dienen in de tabernakel. Eli vertelde hem van de Heere en Samuel deed hem na. Dat is niet voldoende, maar het begin is er wel. Kinderen hebben het nodig dat hun verteld wordt wie de Heere is en wie Christus is.”

De predikant gaf een voorbeeld uit zijn eigen leven: hoe zijn onderwijzer uit groep acht vertelde hoe mooi het is om de Heere te dienen. „Dat ben ik nooit vergeten.”

Er gebeurde meer, aldus ds. Van Blijderveen. „Samuel kende de Heere nog niet. Het kwam tot een persoonlijke ontmoeting met Hem. Kinderen hebben het nodig dat ze de stem van de Heere verstaan. De zondagsschool kan hier een bemiddelende rol spelen.”

Als derde noemde de predikant dat Samuel God gehoorzaamde, ook al moest hij een moeilijke boodschap brengen. De predikant vindt dat ook de moeilijke verhalen, zoals die van het doden van de Amalekieten door Saul, verteld moeten worden. „Kinderen moeten weten dat wie niet luistert naar de wil van de Heere uiteindelijk te maken zal krijgen met het oordeel van God.”

Tijdens de jaarvergadering werd de actie voor Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) afgesloten. Er werd in totaal ruim 23.000 euro opgehaald voor kinderbijbels in Malawi. de in totaal 1200 boeken worden verspreid over 220 gemeenten van de Reformed Presbyterian Church in Malawi, waarmee ZHHK samenwerkt.

Ook vond de introductie van een nieuwe actie plaats. GZB-directeur ds. J. Ouwehand vertelde dat de opbrengst daarvan is bestemd voor de GZB, die er drie schoollokalen in een sloppenwijk in Kenia mee wil financieren. De lokalen kunnen ook gebruikt worden voor kinderopvang en zondagsschoolwerk.

In zijn openingswoord ging ds. Van Duijvenboden in op de verleidingen van onze tijd. Hij zei dat de meeste 13-jarige kinderen op reformatorische scholen een smartphone hebben. Hij wil daar geen oordeel over uitspreken, maar wees wel op de vele verleidingen die dat met zich meebrengt. „Er zitten dingen tussen die je bij de Heere vandaan brengen.”

Daarna maakte hij de overstap naar het gegeven dat steeds minder leerlingen de zondagsschool bezoeken. „Ik maak me zorgen. Ouders moeten oog hebben voor de wereld waarin ze leven en ze zijn geroepen hun kinderen voor te gaan op de weg naar God. Het brengen van de kinderen bij de Heere zal gezegend worden.”

De Zondagsscholenbond nam afscheid van G. F. Bouman, die 19 jaar in het bestuur zat. Zijn opvolger is A. Baarssen uit Urk.
bron: rd.nl

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: