Zondagsscholenbond onderzoekt sluiting Hervormd Bondsbureau in Nijkerk

Het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk sluit mogelijk per 31 december 2021. De diensten worden overgenomen.  

Dat maakte Kees Codée zaterdag in Putten bekend tijdens een toerustingsbijeenkomst voor leidinggevenden van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag.

Het Bondsbureau verricht diensten voor drie bonden: naast de Zondagsscholenbond de Hervormde Mannen- en Hervormde Vrouwenbond. Aan het bureau zijn één betaalde kracht en meerdere vrijwilligers verbonden. Het verzorgt wat betreft de Zondagsscholenbond onder andere de administratie van de zondagsschoolmethode en Kind en Evangelie en er kunnen materialen besteld worden.

Netwerkorganisatie

Bestuurslid Codée maakte verder bekend dat de Zondagsscholenbond in een netwerkorganisatie gaat samenwerken met Evangeliestek, het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken) en de HJW, het Hervormd Jeugdwerk. Die samenwerking richt zich vooral op het gezamenlijk aanbieden van materialen en op een gezamenlijke website. De Zondagsscholenbond blijft een zelfstandige stichting. De bestaande samenwerking met de HGJB in verschillende uitgaven blijft ongewijzigd

Op een vraag vanuit de zaal antwoordde Codée zaterdag dat de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) niet meedoet. „Er is wel overleg geweest, de verhoudingen zijn goed. Ze kunnen ook later aansluiten. Het is een groeimodel. Ook andere organisaties kunnen meedoen.”

Codée stelde vragers gerust die wilden weten hoe het gaat met de huidige materialen. De materialen blijven, maar ze worden ondergebracht in de nieuwe structuur. Het is bijvoorbeeld de bedoeling de bestaande mappen uit te breiden, aldus het bestuurslid. Hij zag kansen voor de toekomst om met een breder aanbod te komen, en zo bijvoorbeeld ook het blad Kind en Evangelie breder te verspreiden. En in de samenwerking ook nieuwe materialen te ontwikkelen

Oorzaak van de veranderingen is de financiële positie op de langere termijn. Codée: „Het is noodzakelijk om in te grijpen en de vaste kosten te beheersen. Momenteel is de Zondagsscholenbond een kwetsbare organisatie.”

We hebben een belangrijke missie en willen deze ook in de toekomst vervolgen. Om die reden hebben we goed nagedacht over onze organisatievorm en de ondersteuning. 
Aanleiding voor de stap was o.a. het uitgebreide onderzoek met de plaatselijke zondagsscholen. Wat hebben zij nodig voor hun werk in de toekomst en hoe kunnen we hen het beste ondersteunen.

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: