Digitaal magazine Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt onze bond in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Op voedingsbron. Op voedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.

Inhoud

In Opvoedingsbron vindt u diverse onderdelen die zijn uitgewerkt rondom een thema:

 • Een pedagogisch artikel - voor ouders en andere opvoeders
 • Een bijbelstudie - voor verenigingen en (opvoedings)kringen
 • Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel - voor gezinnen
 • Ervaringen en tips van andere ouders
 • Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

 

Download

Klik op onderstaande link om Opvoedingsbron gratis te downloaden.

 

Uiteraard kunt u ook een gedrukt exemplaar voor €1,00 per stuk bestellen, klik hier

 

Tips voor het gebruik van Opvoedingsbron in de gemeente

 • Geef een gedrukt exemplaar als kraamcadeau/doopcadeau aan de ouders.
 • Deel gedrukte exemplaren uit na afloop van een doopdienst.
 • Plaats een kort stukje informatie en de downloadlink in het kerkblad, op de kerkwebsite, in de nieuwsbrief van uw school en/of op Facebook.
 • Gebruik de bijbelstudie op de mannen- of vrouwenvereniging.
 • Gebruik de bijbelstudie op de opvoed- of bijbelkring.
 • Organiseer een themaweek waarin op verschillende plaatsen wordt gewerkt met (het thema van) Opvoedingsbron: in de gezinnen, in de kerkdienst, op het kring- en verenigingswerk en tijdens een gezamenlijke informatieavond met (bijvoorbeeld) een spreker. Sluit de week af met een pannenkoekenfeest voor jong en oud. Verbind de generaties met elkaar.

 

Werkgroep Educatief Beraad (WEB)

Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.

Doel van het WEB is de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen. 

Het WEB reikt daarom ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden. Met ingang van 2015 hoort bij dit artikel ook een digitaal magazine: Opvoedingsbron. Het thema van de eerste uitgave is ‘In gesprek’.

Klik hier om voor nog meer materialen en aanvullende informatie

Terug

Deel deze pagina: