Wat als Bijbelverhalen en psalmversjes op zondagsscholen en thuis niet met de paplepel worden ingegoten?

Dan heeft een volgende generatie geen kennis meer van de Bijbel en dan dooft het vlammetje. Lezing na te zien zie link!

Wat als Bijbelverhalen en psalmversjes op zondagscholen en thuis niet met de paplepel worden ingegoten? Dan heeft een volgende generatie geen kennis meer van de Bijbel en dan dooft het vlammetje.

Dit zei ds. P. van Duijvenboden zaterdag in Putten. Hij sprak op de jaarlijkse toerustingsbijeenkomst voor leidinggevenden in het zondagschoolwerk, georganiseerd door de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag. Thema was: ”Wie niet leert, verliest!”

„We hebben als zondagsschoolleiders de dure plicht het Evangelie bij de kinderen te brengen”, aldus de predikant.

Ds. M. Messemaker uit Nijkerk benadrukte in zijn lezing (klik op link om na te kijken) het belang en de diepe ernst van de kennisoverdracht op zondagsscholen. Al mogen zondagsschoolkinderen volgens ds. Messemaker als verbondskinderen worden gezien, dan nog hebben zij een Verlosser en Zaligmaker nodig. „Wie niet leert, die blijft een gevangene van dood, zonde en hel”, zo parafraseerde de predikant het thema. Om eraan toe te voegen: „Kennis van de Bijbel, vertrouwdheid met de taal van God en het hebben van een juiste routekaart zijn onontbeerlijk voor de bevrijding.”

Ds. Messemaker was zich er terdege van bewust dat een pleidooi voor leren en kennisoverdracht tegen de huidige trend ingaat. „Het opnemen voor kennisoverdracht is onderwijskundig gezien uit de mode en in de kerk lijkt het bijbrengen van kennis ook al een vies woord te zijn geworden. In deze belevingscultuur moeten geloof en kerk een goed gevoel bij mensen veroorzaken. De beleving staat centraal en het kind wordt dan de maat. De kennis van de zaligheid is echter heel iets anders dan de kennis van de gezelligheid.”

De Bijbel heeft een andere aanvliegroute, aldus de predikant. „Het geloof is uit het gehoor en wordt gewerkt door de prediking. Daarom moeten zondagsschoolleiders doorgaan met het bijbrengen van Bijbelkennis en het aanleren van psalmverzen, omdat in de psalmen, Gods eigen liedboek, meer schoonheid en goud zit dan in vrije liederen. Daar waar de psalmen worden losgelaten en worden ingewisseld voor vrije liederen, daar is teloorgang en verdwijnt het evenwicht.

In een workshop besprak Arjan Baarssen, zondagsschoolleider en bestuurslid van de zondagsscholenbond, met een twintigtal belangstellenden hoe het thema ”Wie niet leert, verliest!” gestalte kan krijgen voor de bovenbouw van de zondagsschool. Baarssen bevroeg de zondagschoolleiders op de drijfveren voor het zondagsschoolwerk en de motivatie bij zondagsschoolkinderen. Uit de reacties bleek dat Bijbelpassages en psalmversjes ook onder zondagsschooltijd moeten worden geleerd, anders komt daar weinig van. Herhaling blijkt de kracht van het zondagsschoolwerk.

Volgens Baarssen is de „eenvoudige leerpiramide” toepasbaar voor zondagsschoolonderwijs. Die begint met het letterlijk opzeggen en leren van een tekst, vervolgens komt het in eigen woorden uitdrukken, om uiteindelijk het geleerde toe te passen.

Tijdens de vergadering werd bekendgemaakt dat de actie ”Haal ze uit het slob” 24.353 euro heeft opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor een kinderproject van Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) in de Oekraïne.

 Bron RD.nl

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: